Money as Debt, samenvatting deel 2 Posted by Apollo Solaris on dec 27, 2012 in Financieel nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Money as Debt, samenvatting deel 2

In het vorige deel eindigde ik met de opmerking de macht van het kapitalisme. De conclusie na het zien van de eerste 3 delen van Money as Debt kun je het beste als volgt samenvatten; Geld komt inderdaad uit het niets, het is gebakken lucht en wordt uit het niets gecreëerd. De vraag die bij mij dan opkomt, is waarom de top, bestaande uit bestuurders en bankdirecteuren dergelijke riante inkomens moeten hebben en waarom ze überhaupt bonussen krijgen uitgekeerd?!  Later ga ik hier verder op inzoomen maar een ieder kan aanvoelen dat hier iets heel, maar dan ook heel goed fout zit. Wellicht een taak van de overheid!?

In dit stuk gaan we de rol van de overheid benoemen en in relatie brengen tot de financiële wereld. Terug naar deel 1 waar ik schreef dat op dit moment alle banken wereldwijd met elkaar zijn verbonden in een gigantisch netwerk van banken. Het principe van lokale banken die gesteund worden door een centrale bank is de basis van het wereldwijde bankieren en is een uitermate complex systeem geworden. Ik eindigde het verhaal met de opmerking dat zij die het krediet van een land beheersen ook het beleid van een land bepalen en eigenlijk indirect de feitelijke regeringen van een land zijn. Daar gaan we hier verder op in zoomen. Het spreekt voor zich dat banken dit systeem alleen tot uitvoering kunnen brengen door middel van actieve samenwerking met haar overheid.

Stap 1) Een overheid benoemt en wijst het aanwezige en gecreëerde betaalmiddel ook daadwerkelijk als wettig betaalmiddel aan. Dit met als enige reden dat ze gebruik kunnen maken van de in deel 1 besproken fiatteren van geldschepping. Om dit te kunnen doen moet er een geaccepteerd en aangenomen betaalmiddel zijn. In ons geval de euro. Hoe onze munt in relatie staat tot de andere munteenheden en wat de onderlinge krachten en wereldwijde consequenties zijn daar zoom ik later op in.

Stap2) Overheden dienen het goed te keuren dat privaat bank krediet uitbetaald wordt in het aanwezige en gecreëerde betaalmiddel. Kort door de bocht de meest ideale vorm van geldschepping. In ons geval worden hierdoor kunstmatig euro´s geschept.

Stap3) Overheidsbanken dwingen schulden af. Eenmaal een schuld als burger aangegaan en er is geen ontkomen meer aan. Je zult betalen anders onherroepelijk faillissement.

Stap4) Uiteindelijk schrijft de overheid regelgeving voor en heeft deze zelfde overheid als taak om de geloofwaardigheid en de functionaliteit van het geldsysteem voor haar burgers te waarborgen. Dit terwijl ze zo goed als niets doet om haar burgers uit te leggen waar geld eigenlijk vandaan komt.

In deel 1 waren we al tot de conclusie gekomen dat het scheppen van geld haar fundering heeft door de wereldwijde schuldenberg. In principe heeft dit systeem als we dit blijven continueren geen limiet. Zolang burgers wereldwijd blijven consumeren zolang er economische groei is, blijft het systeem haar werk doen. Als……….

Nog even terug naar het aangaan van een schuld. Als wij onze handtekening zetten voor het aangaan van een lening of een hypotheek dan is het enige dat waarde heeft onze belofte en het aanwezige onderpand of pandrecht om deze schuld inclusief rente terug te betalen. Meer van waarde is er niet. Door het ondertekenen van deze overeenkomst wordt het een draagbaar, uitwisselbaar en verkoopbaar stuk papier. Omdat we er waarde aan toe kunnen hechten kunnen we er een werkelijke waarde aan toekennen en dat is geld. Geld dat de lener inwisselt tegen de zogenaamde lening van de bank. Als we dit vergelijken in de echte wereld dan moet de uitlener ook daadwerkelijk iets tastbaars uit te lenen hebben. In filmpje 3 wordt dit vergeleken met een hamer die benodigd is voor bijvoorbeeld het ophangen van een schilderij. Een getekend formulier waarop ik beloof dat ik een hamer bezit zal in deze specifieke situatie van weinig waarde zijn. Als we dit vergelijken met de kunstmatige wereld van het geld, dan mag een bank de belofte maken om geld te maken dat het feitelijk niet heeft. En nu het mooiste dat geld dat niet bestaat mag dan in de echte wereld door gaan voor echt geld!? En wij accepteren het ook als zodanig. Als ware het echt geld. Nog te volgen?

Het resultaat is dat ons nationaal circulerend medium is overgeleverd aan de leentransacties van banken. Die geen geld uitlenen maar geld beloven te geven dat ze niet hebben. Irving Fisher, Econoom en Auteur.

Terug naar de ondertekende schuldbelofte. De bankmedewerker tikt het bedrag dat vermeld staat op de overeenkomst in op het scherm als zijnde bezit van de bank. Vanuit het oogpunt van de lener wordt dit geleend geld in zijn of haar rekening en omdat de overheid deze schuld van de bank aan de lener toestaat om omgezet te worden in overheidsfiatvaluta (besproken fiatteren van geldschepping) heeft iedereen het maar te accepteren al zijnde het daadwerkelijk geld! Dit alles gebaseerd op het ondertekenen van een schuldbekentenis!

Goed al dit kwartje valt dan begrijp je ook hoe het mogelijk is dat iedereen, overheden, de coöperaties, kleine bedrijven, families en ga zo maar door allemaal tegelijkertijd zoveel schulden kunnen hebben en dan ook nog tegen de vaak astronomisch hoge bedragen die je vaak in het nieuws voorbij ziet komen. Heb je je wel eens afgevraagd hoe het mogelijk is dat er zoveel geld is? en dat we dit gezamenlijk wereldwijd als schuld hebben? In principe zou je na het lezen van dit alles het antwoord moeten weten. Heel simpel dit geld bestaat niet! BANKEN LENEN GEEN GELD UIT! Ze creëren het simpelweg door schuld en omdat zoals al eerder aangegeven schuld in principe onbeperkt is, is de aanvoer en het scheppen van geld dat in de basis ook. Eigenlijk kun je dit als volgt samenvatten; GEEN SCHULD IS GEEN GELD! Nu snap je ook wat de belangen zijn om het systeem dat luistert naar de naam kapitalisme ten koste van alles in stand te houden. Als mensen stoppen met consumeren, stoppen met lenen loopt het systeem vast.

Goed heb je, je wel eens afgevraagd hoe verbazingwekkend het is dat ondanks de enorme overvloed aan hulpbronnen, innovatie en productiviteit die ons omringen het toch zo is dat iedereen maar dan ook praktisch iedereen tot over zijn oren in de schuld zit bij banken? Als mensen eens zouden stoppen en zouden gaan nadenken, HOE KAN HET TOCH ZIJN DAT DIEGENEN DIE DAADWERKELIJK DE ECHTE RIJKDOM IN DE WERELD PRODUCEREN, EEN SCHULD HEBBEN BIJ DIEGENEN DIE HET GELD SLECHTS UITLENEN DAT NOTA BENE NIET EENS BESTAAT? EN DAT DAN DIE RIJKDOM MOET VERTEGENWOORDIGEN? Wat eigenlijk nog verbazingwekkender is dat als wij ons eenmaal gaan realiseren dat geld eigenlijk schuld is we gaan beseffen dat als wij geen schuld zouden hebben er geen geld zou zijn!

Dit is wat ons geldsysteem is. Als er geen schulden zouden zijn in ons geldsysteem zou er geen geld meer zijn. Marriner S. Eccles, voorzitter en Gouverneur van de Federal Reserve

Voor velen zal deze informatie nieuw zijn. De meesten onder ons denken dat als alle schulden zouden worden afbetaald de toestand van onze huidige economie zou verbeteren. Op individueel niveau klopt dit. Zoals wij meer te besteden hebben als onze lening is afbetaald denken wij dat als niemand meer schuld zou hebben er over het geheel meer geld zou zijn om te spenderen. Maar de waarheid is het tegenovergestelde. ER ZOU HELEMAAL GEEN GELD MEER ZIJN.

En dan nu het enge en een van de redenen dat het systeem moet verdwijnen. We zijn volledig afhankelijk van voortdurend vernieuwd bankkrediet. Geen leningen is geen geld. In principe is dit wat er gebeurde tijdens de Grote Depressie. De geldaanvoer slonk dramatisch omdat de aanvoer van leningen opdroogde.

Op zich een beangstigende en verbijsterende gedachte, we zijn volledig afhankelijk geworden van commerciële banken. Iemand moet iedere dollar of ander betaalmiddel dat in omloop is, lenen contact of krediet. Als de banken ruimschoots synthetisch geld maken zijn we welvarend; zo niet dan verhongeren we. We zitten absoluut zonder permanent geldsysteem. Wanneer je het hele plaatje ziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast onvoorstelbaar. Maar dat is wat het is. Robert H. Hemphill, kredietmanager Federale Reservebank, Atlanta, Georgia EEUWIGE SCHULD.

Maar dan zijn we er nog niet. Banken creëren alleen de hoofdsom. Ze creëren niet het geld om de rente te betalen. Waar komt dat dan vandaan? De enige plek waar leners geld kunnen verkrijgen om hun rente te betalen is de geldhoeveelheid van de totale economie alleen is deze weer op een zelfde manier gemaakt. Het is eenvoudigweg bankkrediet dat dient te worden terugbetaald en dat nog meer dan het was gecreëerd. We weten inmiddels dat dit geld niet bestaat. En dan betalen we er ook nog rente over! Dus eigenlijk zitten we allemaal in het zelfde schuitje. We proberen driftig geld te verkrijgen dat we nodig hebben om de hoofdsom inclusief rente terug te betalen uit in principe een totale geldhoeveelheid die alleen de hoofdsom bevat! Het is duidelijk onmogelijk voor iedereen om uiteindelijk de hoofdsom inclusief rente terug te betalen simpel en alleen omdat dit rentegeld niet bestaat! Dit kan zelfs worden uitgedrukt met een eenvoudige formule. P/ (P+I )   I/ (P+I) alleen als je deze verder uitkristalliseert dat zal het je opvallen dat voor langlopende schulden zoals bijvoorbeeld een hypotheek of staatsschuld de hoeveelheid rente de oorspronkelijke hoofdsom ruimschoots overschrijdt! Tenzij er veel extra geld wordt gecreëerd om de rente te kunnen betalen, betekent dit een hoog aantal faillissementen en een niet functionerende economie!

Om een functionerende maatschappij te hebben, moet het aantal faillissementen laag zijn, en om dit te bereiken moet er steeds meer schuldgeld worden gecreëerd om aan de huidige vraag naar geld te kunnen voldoen om de voorgaande schuld af te kunnen betalen. Maar uiteindelijk maakt dit de totale schuld alleen maar groter en dat betekent dat er steeds meer rente zal moeten worden betaald, wat weer resulteert in een immer escalerende, onafwendbare spiraal van een zich opstapelde schuld. Het is slechts het tijdsverschil tussen de geldcreatie als nieuwe leningen en het terugbetalen, dat voorkomt dat het geldtekort toeslaat en het hele systeem failliet maakt. Maar terwijl het onverzadigbare kredietmonster van banken, groter en groter wordt, wordt de noodzaak om meer schuldgeld te creëren om het te voeden alsmaar dringender. Waarom zijn de rentetarieven zo laag? Waarom krijgen we ongevraagde creditcards per post? Waarom spenderen de overheden sneller dan ooit tevoren? Is dit het afwenden van een instorting van het gehele monetaire systeem?

Ieder rationeel denkend persoon moet zich gaan afvragen, kan dit eeuwig zo door blijven gaan? Is een uiteindelijke instorting niet onafwendbaar?

Een ding dat je, je moet realiseren over ons fractionele reserve banksysteem, is dat net als bij een spelletje stoelendans, zolang de muziek blijft spelen er geen verliezers zijn. Andre Gausse , Monetair Historicus.

Geld faciliteert productie en handel, als de geldhoeveelheid toeneemt, wordt geld steeds waardelozer, tenzij de productie en handel in de echte wereld met de zelfde hoeveelheid blijft groeien. Tel daar de realisatie bij op dat als we horen dat de economie groeit met 3% per jaar dit lijkt op een constante stijging maar dat dit in feite niet het geval is. Deze genoemde 3% van dit jaar vertegenwoordigd meer goederen en diensten dan de 3% van vorig jaar, want de genoemde 3% is het nieuwe totaal in plaats van de rechte lijn die je, je voorstelt bij de woorden is het eigenlijk een exponentiële curve die alsmaar steiler wordt. Het probleem is natuurlijk dat eeuwige groei van de echte economie eeuwig escalerend gebruik van grondstoffen en energie vereist. Steeds meer goederen moeten van grondstof tot afval worden en dit jaar in jaar uit, eeuwig durend en dit alleen om te voorkomen dat het systeem in elkaar stort!

Iedereen die denkt dat exponentiële groei eeuwig door kan gaan in een eindige wereld is een gestoorde of is een econoom!

Wat kunnen wij doen aan deze ronduit griezelige situatie? In ieder geval hebben we een heel ander idee van geld nodig. Het is tijd dat meer mensen zichzelf en hun overheden 4 simpele vragen stellen; Overal ter wereld lenen overheden geld met rente van private banken. Staatsschuld is een groot deel van de totale schuld. Het onderhouden van die schuld vraagt veel belastinggeld. We weten inmiddels dat banken geld uit het niets creëren. Dus de eerste vraag die hier nu opkomt is; waarom lenen overheden geld van banken met rente? Als diezelfde overheid al het geld zelf rentevrij kan maken? De tweede grote vraag die opkomt; waarom überhaupt geld als schuld creëren? Waarom geen geld creëren dat continue circuleert en niet eeuwig met rente herleent hoeft te worden om te kunnen bestaan?  De derde vraag; Hoe kan een geldsysteem dat alleen kan bestaan met eeuwig versnellende groei gebruikt worden om een duurzame economie op te bouwen? Is het niet vanzelfsprekend dat eeuwig versnellende groei en duurzaamheid onverenigbaar zijn? En als laatste; Wat is er met ons huidige systeem dat het totaal afhankelijk maakt van eeuwige groei? Wat moet er veranderd worden om een duurzame economie mogelijk te maken?

Einde deel2.

Published by Frank Buijs

A job to do.

3 Replies on “Money as Debt, samenvatting deel 2 Posted by Apollo Solaris on dec 27, 2012 in Financieel nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Money as Debt, samenvatting deel 2

 1. In de jaren erna heb ik het nodige verzameld. In onder andere de Tweet hieronder vind u een link met verdere informatie. Advies…..OPEN MIND met wat u daar aantreft.

 2. ✎ The primary reason why the individual citizens of a country create a political structure is a subconscious wish or desire to perpetuate their own dependency relationship of childhood. Simply put, they want a human god to eliminate all risk from their life, pat them on the head, kiss their bruises, put a chicken on every dinner table, clothe their bodies, tuck them into bed at night, and tell them that everything will be alright [sic] when they wake up in the morning.

  This public demand is incredible, so the human god, the politician,meets incredibility with incredibility by promising the world and deliver- ing nothing. So who is the bigger liar? the public? or the “godfather”? This public behavior is surrender born of fear, laziness, and expedien- cy. It is the basis of the welfare state as a strategic weapon, useful against a disgusting public.(page 66 Link Tweet above)

  RELATED: Understanding the Farm is leaving the Farm

  Back to HOMEPAGE☀

  “GOD IS; I AM; WE ARE”
  “BE GOOD, BE LEGAL, TELL TRUTH”
  Love & Light ~Apollo

 3. RELATED: Killed by the DEEP STATE