Tweede kamer | Centraal Justitieel Incassobureau| Ministerie van Veiligheid en Justitie 17 mei 2014 Posted by Apollo Solaris on mei 17, 2014 in Misdaden kerk en staat, Nieuws, Teamwork | 20 comments

De volgende brief die ik post heeft weer vrij veel overkomsten met de vorige, die met een wat minder leuke mededeling. Het is overigens niet mijn bedoeling om mensen de stuipen op het lijf te jagen.
Uiteindelijk probeer ik u, die het leest in te laten zien dat het systeem waarin wij leven de weg kwijt is. Ik twijfel er niet aan dat mensen dit de komende tijd massaal in zullen gaan zien, ik help u alleen een handje…
Als u op een link klikt en krijgt de mededeling

Error 404

Page Not Found.

Dan leg ik HIER uit waarom.
Hier volgt de volgende brief;
Tweede kamer
Binnenhof 1A
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
cc
Centraal Justitieel Incassobureau
Ministerie van veiligheid en justitie
Postbus 1794
8901 CB leeuwarden
Amersfoort, 17 mei 2014
Betreft: Zorgpremie, snelheidsovertreding F.C.W. Buijs| Aankondiging van proces met als doel uw vertrek.
Beste mensen van de tweede kamer en het CJIB,
Laat ik beginnen met de verkeersovertreding. Het feit waar om hier om gaat kunt u HIER vinden. Ik heb diverse BRIEVEN geschreven maar ik kan mij voorstellen dat u deze niet allemaal even goed begrijpt en als u het al een plaats kunt geven dan zult u er helaas weinig mee aan kunnen. Daarnaast zijn de reactie’s van mij soms vrij opstandig of noem het pittig maar ook dat heeft wel een gegronde reden maar laat ik dat straks verder voor u uitleggen.
Onlangs kreeg ik bezoek van onze wijkagent. Hij kwam langs om te vragen of ik alsnog wil betalen voor een openstaande verkeersovertreding. De overtreding waar het in deze specifieke situatie om gaat kunt u HIER vinden. Ik had een goed gesprek met de beste man maar ook hij kan niet heel veel met mijn standpunt. Dat begrijp ik. Hij doet zijn werk en dat probeert hij zo goed mogelijk te doen. Het is mooi om te zien dat mensen hun werk MET PLEZIER doen. Maar het resultaat van het gesprek is het volgende,
Hij gaf mij aan dat het waarschijnlijk uit zal draaien op een gijzeling. Met andere woorden u wilt mij van mijn vrijheid beroven vanwege een verkeersovertreding. Ik ga met u terug naar mijn allereerste reactie. Die kunt u HIER vinden. Daar staat eigenlijk mijn verweer. Meer is het niet. Maar zoals eerder aangegeven begrijp ik dat u hier niets mee kunt. U zit vast net als iedereen die dit leest. En omdat u vast zit en naar nu blijkt u niets anders rest dan mij van mijn vrijheid te beroven heb ik het volgende besloten.
Laat ik beginnen met onze grondwet die u HIER kunt vinden. Laat ik de volgende punten met u doornemen;
Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Artikel 20
1
De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
2
De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3
Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.
Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
Artikel 22
1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2
Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3
Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding
In artikel 11 staat iets over de onaantastbaarheid van ons lichaam. Nu verwijs ik u naar het volgende ARTIKEL Daarin staan tal van aandoeningen die in verband kunnen worden gebracht met nitrostress. Stress is overigens doodsoorzaak nummer 1 maar dat terzijde.
Een voorbeeld van een oorzaak is bijvoorbeeld Elektromagnetische straling door mobieltjes of decktelefoons. Daar zijn onderzoeken naar gedaan en die vindt u HIER , HIERHIER, HIER en als u HIER heen gaat dan staat daar het volgende; Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen: SMARTPHONES schädigen Kinder an Geist und Körper | The Intelligence.
Vertaal; Wetenschappelijk aangetoond dat staling van mobieltjes meer dan schadelijk is voor de gezondheid met name die van onze kinderen. Ik heb ooit een brief geschreven die staat HIER Ik denk als we zo doorgaan dat het niet echt een betere wereld wordt denkt u ook niet?
Als u de vorige link opent dan staat daar zelfs dat deze bewijzen moedwillig vervalst worden. Met andere woorden; WE VERMOORDEN onze eigen kinderen en we staan erbij en kijken ernaar. Diegenen die het aan kaak proberen te stellen worden of BEDREIGT of vermoord. Kortom ik heb ooit geschreven dat ik deze waanzin ga stoppen en dat is precies wat ik nu ga doen. U spreekt geen andere taal. Helaas maar het is niet anders.
Ik heb het al diverse keren geschreven maar daarvoor heb ik geen drie kinderen op deze planeet gezet. In artikel 21 staat iets over de verbetering van het leefmilieu. Wordt hier niet echt door bevordert denkt u ook niet? Een ander onderwerp dat stress veroorzaakt is luchtverontreiniging. Als u HIER heen gaat dan struikelt u nog net niet over de bewijzen dat het niet best gesteld is met ONZE LUCHT en dit wereldwijd. Kortom maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid zoals u in artikel 22 kunt lezen zijn ver te zoeken. Nu weet ik dat het erkennen van het gebruik van “CHEMTRAILS” door onze overheden officieel ontkent wordt. Ik kan u ook vertellen hoe dat komt en dan kom ik bij de kern van dit verhaal.
Onze overheid of die van omliggende landen dienen onze belangen niet maar die van de aandeelhouders WERELDWIJD. Met andere woorden artikel 11 recht op onaantastbaarheid van mijn lichaam wordt met voetschreden overtreden. Nu heb ik verschillende brieven gestuurd richting diegenen die zich de taak van OVERHEID op zich hebben genomen. Maar tot mijn schrik blijken daar individuen rond te lopen die op een lijst staan met mensen die opgepakt zullen gaan worden omdat ze een systeem in stand houden dat ons naar de afgrond brengt, of in termen van de grondwet te spreken; de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. Nu blijkt deze zelfde overheid hier NIET toe in staat te zijn. Sterker nog. Ze begaat misdaden en straft diegenen die deze misdaden aan de kaak proberen te stellen. Staat overigens in DEZE BLOG goed uitgelegd.
De lijst met individuen staat HIER. Ik kan overigens wel begrijpen dat er niet gereageerd wordt. Niet alles wat ik schrijf is even goed en makkelijk te volgen maar volgens mij is dit wat hier geschreven staat door vrijwel een ieder met een beetje verstand toch wel goed te lezen en te begrijpen toch?
In de aanhef van deze brief staat “zorgpremie”. Hiervoor geld het zelfde. De briefwisselingen staan HIER. Kort samengevat leven wij in een land met een systeem dat zo goed als wereldwijd gehanteerd wordt en NIET IN STAAT is om dat te doen waar het in eerste instantie voor is opgericht namelijk het beschermen van haar medemens of noem het haar burgers. De overheid is een verlengstuk geworden van een MISDAADORGANISATIE die aangestuurd wordt door een kleine groep individuen die op basis van de controle over geld WAT UIT HET NIETS GECREËERD WORDT deze planeet met alles wat er op leeft naar de verdoemenis tracht te helpen.
Kom ik tot de volgende conclusie;
Ik ga de stappen nemen die HIER staan geschreven. Deze keuze maak ik op basis van de reactie’s die ik tot op heden ontvangen heb. Dit laat mij helaas geen andere keuze. U spreekt maar een taal en dat is de volgende;
“ik ga een proces aanspannen tegen de macht van het geld en dus indirect een proces tegen de macht van zij die baat hebben bij het in stand houden van de stalen kooi van het kapitalisme”
De reden staat HIER; Ik zal aandringen op een spoedige behandeling, omdat ik ze anders aanklaag voor het verkwanselen van onze prachtige planeet! En u mag van mij aannemen dat niemand echt aansprakelijk wil worden gehouden voor het VERKWANSELENvan dat waar we allen van AFHANKELIJK van zijn. Zeker als diegenen die het hier betreft uit hun schulp kunnen kruipen en dat doen wat van ze verwacht wordt. NIET PRATEN MAAR DOEN. En met doen bedoel ik uw verantwoording nemen jegens diegenen die hier niet toe in staat zijn. Kortom we hebben allemaal onze morele verplichting om ons steentje bij te dragen. Maar om de een of andere reden wil het maar niet lukken om de koppen de zelfde kant op te krijgen. Iemand die daar een pakkende uitspraak over heeft gedaan staat HIER
Wil ik met de volgende opmerking af sluiten.
THE WORLD WILL NOT BE DESTROYED BY THOSE WHO DO EVIL……………….

Published by Frank Buijs

A job to do.

7 Replies on “Tweede kamer | Centraal Justitieel Incassobureau| Ministerie van Veiligheid en Justitie 17 mei 2014 Posted by Apollo Solaris on mei 17, 2014 in Misdaden kerk en staat, Nieuws, Teamwork | 20 comments

 1. Nog even een korte toelichting. Ik ben begonnen met het schrijven van brieven 6 jaar geleden. In die zes jaar tijd is er wel een en ander veranderd wat mijn kijk op alles betreft. Neemt niet weg dat er grote groepen mensen zijn die nu gaan zien wat ik toen zag. Dit proces noemt men ook wel “WAKKER WORDEN” of “ontwaken”.
  Ontwaken betekent kort door de bocht dat mensen door dingen heen gaan kijken. Ze gaan begrijpen dat de wereld anders in elkaar zit dan altijd is voorgespiegeld.
  In deze blog haal ik het onderwerp “straling” aan waar ik op een andere site van mij het nodige verzameld heb. Ga naar apollosolaris.com scroll helemaal naar beneden en tik in bij search “alkaline”. In die blog staat het nodige met betrekking tot frequency / vibratie want dat is waar alles om draait.


 2. Korte toelichting. Als u klikt op de link in mijn antwoord komt u op de blog “Just look at us” Daar staat in de reactie van 4 oktober 2017 dat wij geen overheid hebben maar een misdaadorganisatie.
  Mensen die mijn blogs lezen begrijpen inmiddels dat de Rabit Hole van Alice aardig diep gaat maar daar ga ik hier niet verder op in. Laten we het houden bij de Tweet van Ben.
  Wij hebben in Nederland net als overigens de meeste westerse landen een Partijcartel. Een vergelijkbare naam is “Old boys network”

  Dit Old boys network heeft het in principe voor het zeggen en geeft gezicht aan de politiek. Ik zeg in principe want ook zij hebben verantwoording af te leggen maar dan gaan we weer richting het verhaal van Alice….
  Enfin. Ze houden niet van vreemde eenden in de beit. Zeker niet van diegenen die een bedreiging vormen voor het ¨partijcartel” Waarom zeg ik vreemde eenden.
  Het old boys network is er om de gevestigde orde te handhaven. Een vreemde eend komt verandering brengen en daar kunnen ze slecht tegen.
  U mag zelf de conclusie trekken want dat laat ik hier nu achterwege..
  Prettige “werkweek”
  Frank Buijs
  ps Voor diegenen die de Alice haar verhaal volgen; (Engelstalig) (Gaat in op “Ik zeg in principe”)


  Als u klikt op de link James Gilliland | Winning the War Against the Deep State kunt u het volgende lezen; “then the next level down you have the illuminati, the banksters and all plugged into these darker forces”
  Verdere uitleg over onder ander “The Illuminati” kunt u in het volgende artikel lezen.


  The higher-dimensional energies are supporting the white hats and that’s pressing them really hard right now. (JAMES GILLILAND | WINNING THE WAR AGAINST THE DEEP STATE)


  Collapse of 3D Duality and Corruption. Structuren voor DE NIEUWE TIJD

 3. 🇨🇦 🇺🇸 🇬🇧 🇦🇺
  Dear friends and fellow campaigners,

  I wish you and your beloved ones a prosperous start into a happy, free and self-determined new year 2023. 🎉🍾🥂🧨

  There is still a lot of work ahead of us and our collective struggle against the technocratic agenda of the global elites is in full swing. But there is already a clear and important partial victory to declare:

  Never before have people around the globe experienced and recognized with such clarity what it means to confront a common danger and to have a common goal in mind.

  From Australia to Europe to Canada, from the USA to Brazil and South Africa to New Zealand: all over the world, citizens and whole peoples understand how their freedom, their fundamental rights and their self-determination are being taken away from them by obedient and puppet-like governments. Former freedoms and rights that are now to be transferred to supranational bodies such as the WHO, the UN or the WEF, according to the will of a globalist and fake elite. Bodies that are neither democratically legitimized by the peoples of this world, nor can be held politically accountable by the citizens.

  Digital control, electronic health certificates, climate hysteria, destruction of prosperity through artificial energy shortage, deindustrialization and destruction of farms and agricultural businesses, destruction of the traditional family as a source of strength and the nucleus of every nation, aggressive LGTBQ propaganda for the deliberate destruction of children’s souls and a natural gender identity, as well as the abolition of cash, the control of the media, the excessive regimentation of the Internet with the state spying on even the most private communication through data retention and chat controls, are to turn once free citizens into a disenfranchised, unresisting and completely controllable mass of disposal in the stranglehold of the globalist elites.

  And yet I remain hopeful. Because a keen awareness of these dangers has now emerged around the world. Citizens, activists, and some politicians from various political spheres, from left to right, together have begun to build global, widespread, and effective networks to push back against the technocratic agenda of the global elites. Many peoples, many languages, sometimes tens of thousands of miles between us, but one single idea and one single common goal are what have already brought us together so closely that we now speak just one single language: It is the language of freedom and self-determination!

  So I am looking forward to 2023 and wish you, dear readers, all the best in the new year! 🎉🍾🥂🧨

  Kind regards,
  Yours, Christine Anderson, MEP (AfD)

  https://t.me/christineanderson/786
  Telegram

  Christine Anderson, MdEP (AfD)

  https://t.me/christineanderson/787
  https://t.me/christineanderson/789
  .
  🇩🇪 🇦🇹 🇨🇭
  Liebe Freunde und Mitstreiter,

  ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten einen guten Start in ein glückliches, freies und selbstbestimmtes neues Jahr 2023. 🎉🍾🥂🧨

  Es liegt noch viel Arbeit vor uns und unser gemeinsamer Kampf gegen die technokratische Agenda der globalen Eliten ist in vollem Gange. Aber bereits jetzt gibt es einen klaren und wichtigen Teilsieg zu verkünden:

  Niemals zuvor erlebten und erkannten die Menschen rund um den Globus in einer solchen Klarheit, was es heißt, einer gemeinsamen Gefahr zu begegnen und ein gemeinsames Ziel vor Augen zu haben.

  Von Australien über Europa bis nach Kanada, von den USA über Brasilien und Südafrika bis nach Neuseeland: Überall auf der Welt sehen Bürger und verstehen ganze Völker, wie ihnen ihre Freiheit, ihre Grundrechte und ihre Selbstbestimmung durch willfährige und marionettenhafte Regierungen genommen werden. Einstige Freiheiten und Rechte, die nun nach dem Willen einer globalistischen und falschen Elite an supranationale Gremien wie die WHO, die UN oder das WEF übertragen werden sollen. Gremien, die von den Völkern dieser Erde weder demokratisch legitimiert sind, noch von den Bürgern politisch zur Rechenschaft gezogen werden können.

  Digitale Kontrolle, elektronische Gesundheits-Zertifikate, Klima-Hysterie, Zerstörung von Wohlstand durch künstliche Energieverknappung, Deindustrialisierung und Existenzvernichtung von landwirtschaftlichen Betrieben, Zerstörung der traditionellen Familie als Kraftquelle und Keimzelle einer jeden Nation, aggressive LGTBQ-Propaganda zur vorsätzlichen Zerstörung von Kinderseelen und einer natürlichen Geschlechtsidentität sowie die Abschaffung des Bargelds, die Kontrolle der Medien, die übertriebene Reglementierung des Internets sowie das staatliche Bespitzeln selbst privatester Kommunikation durch Vorratsdatenspeicherung und Chatkontrollen, sollen aus einst freien Bürgern eine entmündigte, widerstandslose und vollständig steuerbare Verfügungsmasse im Würgegriff der globalistischen Eliten machen.

  Und trotzdem bleibe ich hoffnungsvoll. Denn auf der ganzen Welt ist mittlerweile ein ausgeprägtes Bewusstsein für diese Gefahren entstanden. Bürger, Aktivisten und Politiker von links bis rechts haben gemeinsam damit begonnen, weltumspannende, weitverzweigte und effektive Netzwerke zu errichten, um die technokratische Agenda der globalen Eliten zurückzudrängen. Viele Völker, viele Sprachen, teilweise zehntausende von Kilometern zwischen uns, aber eine einzige Idee und ein einziges gemeinsames Ziel sind es, die uns bereits jetzt so eng zusammengebracht haben, daß wir längst nur noch eine einzige Sprache sprechen: Es ist die Sprache der Freiheit und Selbstbestimmung!

  Daher freue ich mich auf 2023 und wünsche Ihnen, liebe Leser, alles Gute im neuen Jahr! 🎉🍾🥂🧨

  Es grüßt Sie herzlich,
  Ihre Christine Anderson, MdEP (AfD)

  https://t.me/christineanderson/788
  Telegram

  Christine Anderson, MdEP (AfD)

  https://t.me/christineanderson/789

 4. [WORKING LINK] MUST SEE INTERVIEW: Michael Yon <> HighWire
  Pandemic, Famine, War
  22 hr ago
  Filmed live in The HighWire studio on Thursday, January 5th 2023.
  You must watch this Michael Yon interview in full.

  Set aside an hour and hash it out — research these topics as you go.
  Key concepts:

  Nitrogenous fertilizers — Nordstream

  Europe, Asia — the disintegrating components

  PanFaWar – Pandemic, Famine, War

  HOP – Human Osmotic Pressure (drivers of migration)

  Information Warfare

  Atomization of society

  WEF Cult – Control over governments

  Tri-state city – Netherlands, Belgium, Germany — Superstate

  SRD — Substitution, Replacement, Disruption of food supply

  DIY PhD program in ‘Famineology’

  The Rape of the Mind

  Networking & community building

  Pandemicology

  Too many other topics covered to list — well worth listening to in full.

  Previous on topic:

  https://farm.substack.com/p/working-link-must-see-interview-michael#play

  Kleine toelichting m.b.t. de overheid ( Criminele organisatie) in Nederland. (Besproken in de Video at 17:00)

  “Overheid” uitgelegd aan een aliën. Nederlandse versie door Eric zegt het.

  Abonneren op mijn kanaal, kan hier:
  https://t.me/ericzegthet
  Reageren kan hier:
  praktijkema@ziggo.nl

  Rumble:
  https://rumble.com/v26n0pe-overheid-uitgelegd-aan-een-alin.-nederlandse-versie-door-eric-zegt-het..html

  https://t.me/atlara3nl/1275

 5. Gids voor de burger bij de voorgestelde wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling

  door Gast auteur | 23 jun 2023 | WHO

  James Roguski volgt alle stappen die de WHO maakt. Dankzij hem dringt tot de rest van de wereld door wat de duistere plannen zijn van de WHO. Hij schreef een bijzonder helder gidsje voor de burger over de voorgestelde wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling (IGR). De eerste zes pagina’s daarvan zijn hieronder vertaald. De rest van het gidsje van 19 pagina’s gaat over de originele (bureaucratische) omschrijvingen van de “amendementen”. (wijzigingsvoorstellen). U kunt het hier downloaden.

  https://stichtingvaccinvrij.nl/gids-voor-de-burger-bij-de-voorgestelde-wijzigingen-van-de-internationale-gezondheidsregeling/

  PDF

  https://apollosolaris.files.wordpress.com/2023/06/the_peoples_guide_to_the_proposed_amendments_to_the_international_health_regulations_june_18_2023.pdf