Lichtflits

We hebben de mogelijkheid om te kiezen.
Alles wat we nu in de wereld zien
is het resultaat van een keuze.
En in ieder moment kun je die keuze
opnieuw maken.

We laten ons beperken door bureaucratie,
door regels en toestemming.
Omdat we bang zijn gemaakt,
en onszelf steeds maar
in die angst bevestigen.

Natuurlijk zijn er “slechte” mensen
in de wereld, die het contact
met hun hart en ziel zijn verloren.

Er zijn ook heel veel mensen
die wel begrijpen wat leven in
verbinding met hart en ziel is.

En er zijn ook nog eens
veel mensen die onderweg zijn
om zichzelf weer aardig te vinden.

Die beseffen dat
vriendelijkheid en een glimlach,
aangenaam gezelschap zijn.
Die begrijpen dat een ander haten,
jezelf haten is.

Die in andermans schoenen kunnen staan
en zo inzien wat de ander nodig heeft,
omdat ze voelen hoe het voor jou zou voelen.

Er is geen voor er is geen tegen.
Het is allemaal eens bedacht,
en bevestigd in een keuze.

Je kan voor jezelf kiezen,
en in je kracht gaan staan.
Je eigen energie voor je uit
te laten stromen en het
beste wensen voor iedereen.

Jouw bijdrage leveren door
te laten zien waar je goed in bent,
waar je van geniet,
waar je blij van wordt en
wat je lichter maakt.

Alles is gebaseerd op een keuze.

Lichtflits

Published by Frank Buijs

A job to do.

8 Replies on “Lichtflits

 1. Ren je rot

  Ren je rot, was vroeger
  een programma op de televisie
  waar ik als kind graag naar keek.

  Er werd een vraag gesteld en
  dan kreeg je drie antwoorden
  te zien.

  Als kind moest je dan kiezen
  welk antwoord waar was.
  Je kreeg denk ik zo’n 30
  seconden de tijd en ieder
  kind rende dan naar het vak
  met het antwoord dat voor
  hen waar was.

  Ik heb enorm veel van het
  programma geleerd.
  Niet alleen door de vragen
  die werden gesteld maar ook
  over het gedrag van de mens.

  Degene die niet alleen durfde
  te staan, ging altijd met de
  grootste groep mee.

  Iemand die zeker wist wat het
  antwoord was en ook daar voor
  durfde te gaan staan, los van
  wat anderen dachten, zette zichzelf
  in de spotlight en kreeg altijd aandacht.

  Binnen die 30 seconden mochten
  kinderen nog wisselen van vak.
  Daarna moest je voor je antwoord staan.

  Het antwoord werd dan verlicht
  en zo wist je wat juist was.

  Het spel komt voorbij in mijn hoofd.
  We zitten in de 30 seconden en
  mogen voor onszelf bepalen
  wat waarheid is.

  Voor mij duren de 30 seconden
  veel te lang, maar ik begrijp dat
  mensen nog steeds de kans hebben
  om te wisselen van vak.

  Mij heeft het nooit geboeid wat
  anderen van mij vinden,
  mijn waarheid heeft nooit afgehangen
  van wat de meeste mensen vinden.

  Ik luister naar mijn intuitie,
  naar mijn innerlijk weten,
  dat doe ik al mijn hele leven.

  Ik zit met smart te wachten
  tot de 30 seconden om zijn.
  En we eindelijk te horen krijgen
  wat de waarheid is.

  Ik weet dat ik goed sta,
  het antwoord zal mij niet verbazen.
  Maar mijn vermoeden is dat
  zodra het antwoord in het
  licht komt te staan,
  vele mensen om zullen vallen
  van verbazing.

  Lichtflits

  The Asch Experiment, conducted by Solomon Asch, found out that most people, when seeing a “consensus” of participants agreeing on something that is fairly obviously false, actually ends up agreeing with those false opinions just because everyone else seems to think so.

  The experiment was originally set up with eight persons, only one of whom was an experimental subject, and the rest were actors. These stooges, who the subject thought were other subjects, were all asked the same question, to which they gave an obviously wrong answer. The subject, who did not know he was the only real subject, was to speak up last.

  It turned out that subjects of this experiment (it was repeated multiple times), seeing a consensus of seven smartly dressed men, would end up giving the same (obviously incorrect) answer as the stooges. This conformance experiment literally was a clever way to make people hold and express obviously false opinions.

  This experiment was repeated many times, and in the most skillfully conducted experiments, they got 62.5% of subjects to agree with obvious nonsense at least once.

  https://bit.ly/3MPBxub

 2. Waarheid is relatief van het gezichtspunt van waaruit ze wordt waargenomen.

  Mijn ervaring van de waarheid wordt bepaald door hoe en vanuit welk gezichtspunt ik kijk.

  Als je dat begrijpt kan je alleen maar compassie voor ieder om je heen voelen.

  Je begrijpt dan dat iedereen, vanuit zijn of haar gezichtspunt, waarheid ziet.

  Misschien is dat de sleutel wel voor de schepping van een harmonieuze samenleving.

  In plaats van te vragen of iets waar is of niet, zou ik voortaan de vraag kunnen stellen: ‘Vanuit welk gezichtspunt of vanuit welke definitie van bewustzijn is die stelling waar? Vanuit welk gezichtspunt of vanuit welke definitie van bewustzijn is die stelling onwaar?’

  Komen we toch weer uit op de relativiteit. Zou dat de ultieme waarheid zijn?

  In lack’ech ©️Gina

  @tanteLien voor @Ginas_codes
  http://www.tantelien.website

  Free to share with mentions

  https://t.me/Ginas_codes/491

 3. Anniek hoe weet je nou
  dat het allemaal goed komt ?

  Een mooie vraag.

  Ik voel van binnen dat
  er een grote verandering
  gaande is.
  Heel langzaam word ik
  in fases opgetild.

  Hoe zwaar ik me de afgelopen
  jaren ook heb gevoeld,
  dat gevoel begint te verdwijnen.
  Ik begin vrede met mezelf te
  krijgen en steeds beter
  begrijp ik wie ik ben,
  wat ik kan en wat ik ontvang.

  Ik ben hier niet gekomen om
  gevangen genomen te worden
  in een systeem.
  Ik ben hier gekomen om me
  te bevrijden uit een systeem.

  En met mij voelen miljoenen
  andere mensen dat zo.

  Ik kan soms om het hoekje kijken,
  of voelen waar iets naar toe gaat.
  En zeg al jaren dat alles om gaat
  vallen.

  Er lopen twee verhalen naast elkaar
  die dezelfde woorden gebruiken
  maar waar de onderliggende intenties
  tegenovergesteld zijn.

  De thema’s worden
  steeds meer zichtbaar.
  Er is een nieuw systeem onderweg
  voor de medische wereld,
  voor het onderwijs,
  voor de politiek,
  voor de energie,
  voor het rechtssysteem,
  voor het geldsysteem.

  Ik heb daar al veel over mogen
  lezen en ontvang daar zelf
  inzichten over.

  Wanneer je je niet buiten de
  gebaande paden durft te begeven,
  krijg je slechts een van die twee
  verhalen te horen en te zien.
  En het is die met slechte intenties.

  Alles wat macht over de mensheid
  heeft, zal totaal afbrokkelen
  en vervangen worden door iets nieuws.

  Waarom duurt het allemaal zo lang ?

  De waarheid moet eerst gezien worden.
  Mensen moeten klaargemaakt worden
  voor verandering, anders duikt men
  de weerstand in of de paniek.
  Alles wat er nu speelt, speelt overal
  in de wereld.

  We gaan als mensheid verschuiven
  naar een nieuwe innerlijke plek.
  En wanneer de meerderheid daar zit,
  dan pas komt de verandering in
  de buitenwereld.

  De chaos van nu laat zien wat
  voor een chaos er in de mensen leeft.
  Wanneer alles in een keer duidelijk wordt,
  kan die chaos in woede, wraak of
  totale paniek veranderen, waardoor
  de wereld een nog onveiliger plek wordt.

  Eerst mogen de mensen zien
  wie hun werkelijke vijand is.
  Zich realiseren aan wie ze hun
  vertrouwen hebben gegeven en
  waarom ze zonder na te denken
  hun macht weggeven.

  Het is een spiritueel proces.
  Je mag je losmaken van de buitenwereld,
  van de opgelegde programma’s,
  gedachten en ideeën.
  En jezelf de vraag stellen, wie ben ik
  en wat kan ik bijdragen in dit geheel.

  Wanneer je dat vanuit innerlijke
  vrede en liefde doet,
  sta je sterk en krachtig en hebben
  de lagere trillingen geen vat op je.

  Het kost nou eenmaal tijd om
  structuren die eeuwen hebben bestaan
  en die voorzien zijn van allerlei
  energetische banden, te ontmantelen.
  Maar dat proces is al decennia aan de gang
  en we zitten in het laatste stuk daarvan.

  Wij zijn door de eeuwen heen vergeten
  wie we werkelijk zijn en wat we
  allemaal kunnen.
  Zodra we ons dat gaan her-inneren
  zullen we ontdekken dat we bijzondere
  wezens zijn, krachtig en machtig,
  liefdevol en goed.

  En dan zullen we ons ook realiseren
  dat we samen hebben geleefd met
  wezens die leven van onze energie.
  Die de mensheid nodig had om te
  kunnen overleven en om hun
  donkere programma uit te kunnen voeren.

  Door onze onwetenheid hebben
  we ons er zelf aan overgeven,
  met alle gevolgen van dien.
  Maar zolangzamerhand worden
  er steeds meer mensen wakker
  voor zichzelf en realiseert men zich
  dat je verbinden met angst,
  voeding geeft aan iets wat niet oké is.

  En des te meer mensen kiezen
  voor zichzelf, des te meer mensen
  gaan staan in liefde, des te meer
  mensen zich gaan verbinden in liefde.
  Des te zwakker de energie van angst wordt.
  En daarmee verliest het duister de
  grip op de mensheid.

  Ik voel zelf dat er al enorm veel
  aan het veranderen is.
  Dat we kijken naar het einde van
  een toneelspel.
  De innerlijke realisatie is nodig
  voor de volgende stappen die we
  gaan maken.

  Lichtflits

 4. Waar sta ik en
  waarom sta ik daar?

  Ga ik kopiëren en
  plakken of kies ik
  voor een nieuwe creatie?

  Alles is altijd in beweging.

  Verandering neemt
  een bepaalde chaos
  met zich mee.

  Het oude loslaten
  en het nieuwe
  omarmen.

  Ik ken mijn lichtflits
  teksten toch.
  Ze gaan al jaren
  met me mee.

  Practice what you
  preach.
  Walk your talk.

  Zeg wat je doet
  en doe wat je zegt.

  En daar valt het antwoord zo voor
  mijn voeten.

  We vinden
  de duwtjes niet leuk.
  Maar vaak zijn ze
  precies wat we nodig hebben om de volgende stap te maken.

  Lichtflits

  https://t.me/lichtflits/3939

  https://www.lichtflits.com/

 5. Deep Woo Woo Liefde

  Deep Woo Woo..

  Als in, niet met het hoofd te bevatten,
  de diepe verhalen over licht en liefde,
  waardoor de meeste mensen uitchecken.

  En met uitchecken bedoel ik wegkijken,
  zich afsluiten en zichzelf vertellen
  dat het sprookjes of fantasieën zijn,
  van mensen die het niet helemaal
  op een rijtje hebben.

  Ik ken die reactie van mensen
  wanneer ik vertel wat er aan verhalen
  in mij opborrelt.

  Ik heb geleerd om te doseren,
  om slechts een fractie te vertellen
  van wat ik weet, zie en voel.

  Want zodra de angst zijn intrede doet,
  wordt de trilling verlaagd,
  het denken beperkt, het hart afgesloten
  en komt helemaal niets meer binnen.

  Eigenlijk is dat wat er nu
  in de wereld gebeurt,
  daar een mooi voorbeeld van.

  Zodra je anders denkt of voelt
  dan dat je wordt voorgehouden,
  word je aan de kant gezet of
  vindt men je raar.
  Beangstigend zelfs.

  Ik ben het niet anders gewend,
  ik hou mijn mond en observeer het,
  al begrijp ik er niets van,
  dat men de liefde en het licht
  zo kan afkeuren.

  We gaan een nieuwe fase in.
  Een fase van Deep Woo Woo.
  Van ongelooflijke verhalen,
  van diepe kennis en wijsheid,
  van oude geschiedenis.
  En ja, dat kan heel wat in je losmaken.

  Het licht en de liefde
  zullen duidelijker van zich laten horen.
  En ook al is de intentie ervan
  om de mensheid te onderwijzen
  over wie ze werkelijk is,
  zijn de bedoelingen goed,
  de meeste mensen zullen in de
  angst schieten en uitchecken.

  Net zolang tot het duidelijk is
  dat men niets te vrezen heeft.

  Deep Woo woo verhalen
  die echt zijn, die diep gaan en
  die de verandering komen brengen
  waar al eeuwen aan wordt gewerkt
  en op wordt gewacht.

  Diep van binnen weet je dat.
  De vraag is alleen of je het
  van jezelf mag weten en of
  je het durft te integreren
  in je eigen leven.

  Wees de verandering,
  begin bij jezelf,
  leef het en doe het voor.

  Als jij in je hoogste trilling
  van liefde gaat zitten,
  zal dat zich mengen met
  de trilling van het geheel.
  Des te meer mensen dit doen,
  des te sneller zal de verandering gaan.

  Laat je brandstof liefde zijn.
  Deep Woo Woo Liefde.

  Lichtflits
  Uit het boek: Zeg het zoals het is
  http://www.lichtflits.com

 6. De laatste dag van 2022.
  Hoe zet jij het op een rij ?

  De laatste dag van 2022

  De dag waarop ik weer vroeg
  naast mijn bed stond en
  alvast begon terwijl
  iedereen nog lekker
  lag te slapen.

  De dag waarop ik me realiseer
  dat ik meer in luxe
  ben gaan leven,
  aangezien boodschappen doen,
  douchen en de verwarming
  aanzetten, tot luxe is geworden.

  De dag waarop de leugen
  nog steeds staat
  al is het wankelen
  reeds begonnen.

  De dag waarop ik weet
  waar mijn familie en vrienden
  staan in dit verhaal
  en ik nieuwsgierig ben
  naar wat er allemaal
  in het volgende jaar
  staat te gebeuren.

  De dag waarop ik
  tevreden kan zijn
  over mezelf,
  omdat het een jaar was
  waarin ik een nieuw boek
  heb uitgebracht,
  kaarten heb gemaakt en
  allerlei zaken
  heb vernieuwd.

  De dag waarop ik
  trots kan zijn
  op mezelf omdat
  het me is gelukt
  om in verbinding
  te blijven met mezelf,
  om de schoonheid
  in de wereld te blijven
  zien en voelen
  en mijn liefde voor
  de mensheid
  nog meer is gegroeid.

  De dag waarop ik me
  bewust ben van dat
  mijn wereldbeeld weer
  is veranderd en mijn
  nieuwsgierigheid
  een fantastische drijfveer is
  om het nieuwe te ont-dekken.

  De dag waarop ik
  dankbaar kan zijn
  voor alle mensen
  die op mijn pad
  zijn gekomen,
  off line en online,
  en die mij steeds
  hebben voorzien
  van liefdevolle woorden,
  begrip en ondersteuning
  op welke wijze dan ook.

  De dag waarop ik besef
  dat we al aan een
  grote verandering zijn
  begonnen omdat niets
  in mijn leven nog
  hetzelfde is als vorig jaar.

  De dag waarop ik
  met liefde en in liefde
  een ieder het beste wil wensen,
  liefde wil sturen voor
  het komende jaar.

  Want liefde is de kracht
  die alles dragelijk maakt,
  die inzichten geeft,
  zorg draagt en in ons allen leeft.

  En het is de dag waarop ik
  de keuze maak om nog
  een jaar dat te doen
  wat ik het allerliefste doe
  en dat is iedere ochtend
  me verbinden met
  mijn hoogste energie en
  de woorden laten stromen.

  Dank je wel voor alles.
  Ik wens je veel liefde toe.

  Laten we er een
  mooi en krachtig
  nieuw jaar van maken
  in verbinding.

  In licht en liefde.

  Liefs Anniek-Lichtflits

  https://t.me/lichtflits/4059

 7. Sinds twee dagen staat
  bij mij de radio aan.
  Ik had geen radio meer
  en ik wilde daar mijn
  telefoon niet voor gebruiken.

  Er kwam een vriend langs
  en die had er nog een staan
  die hij niet meer gebruikte.
  Dus gaf hij mij zijn radio.
  (manifestatie)

  Sinds twee dagen krijg ik
  dus alle reclames en nieuws
  uitzendingen mee.
  Ik had mij daar de afgelopen
  jaren voor afgesloten.

  Vandaag hoor ik dat er
  een daling is van 8% voor
  wat betreft de ondersteuning
  van de regering.

  De vraag die direct
  in me opkomt is;
  hoeveel procent van de
  Nederlandse bevolking
  staat dan nu nog achter
  de regering ?

  Een daling van 8%
  zegt eigenlijk niets,
  enkel wanneer het
  in verhouding wordt gezet
  met het aantal procent
  dat er eerder was.

  De nieuwslezer van het ANP
  springt naar het volgende
  onderwerp, dus krijg ik geen
  antwoord op mijn vraag.

  Ieder onderwerp dat naar
  voren komt roept vragen in me op.
  En ik realiseer me hoe ik
  de afgelopen jaren ben veranderd.

  Gisteren ging het over
  het koken op gas waardoor
  mijn bullshit alarm afging.
  Gelukkig hoorde ik een onderzoeker
  in een ander programma,
  die aangaf dat het niet enkel
  over gas ging, maar ook over
  het stoken van houtkachels,
  het branden van kaarsen en
  het roken in huis.
  Dat werd alleen niet vermeld
  in deze nieuwsuitzending.

  Om te begrijpen hoe je wereldbeeld
  wordt beïnvloed door kernzinnen
  zonder enige uitleg of volledige
  informatie is een proces.
  Het vraagt van jou om je eigen
  onderzoek te doen.

  Gelukkig heb ik de afgelopen
  jaren mijn onzin alarm ontwikkeld.
  Gewoon je gezond verstand gebruiken,
  zelf nadenken en een beetje onderzoeken,
  brengt je vaak al naar de waarheid.

  Je zou denken dat de
  journalisten in dit land,
  de nieuws media, dit voor je doen.
  Tenminste dat dacht ik altijd,
  zo ben ik opgevoed:
  Wat er gezegd wordt op het journaal
  is wat er werkelijk in de wereld speelt.

  Maar na twee dagen luisteren,
  kom ik toch weer tot de conclusie
  dat men je niet alles vertelt of
  men het zo’n draai geeft dat
  er slechts een zin blijft hangen
  die niet de volledige waarheid
  weerspiegelt.

  Bij mij gaat de radio uit,
  zodra er reclames, propaganda praatjes
  en het nieuws voorbij komen.
  Ik word er echt beroerd van.

  Lichtflits

  https://t.me/lichtflits/4109


  Hoe eerder je afstand doet van je radio, televisie en alle andere netwerken die fungeren als de poppenspelers van de het systeem, hoe beter.

  https://www.wanttoknow.nl/overige/de-kracht-en-macht-van-frequenties