Brief belastingdienst opzegging abonnement Posted by Apollo Solaris on feb 14, 2013 in Belastingdienst opzegging abonnement | 2 comments

Goed ik vervolg mijn verhaal. Het is niet de bedoeling dat ik alle brieven die ik in 2012, 2013, 2014 en in 2015 geschreven heb opnieuw ga posten alleen diegenen waarvan ik denk dat ze gezien de tijd waarin we nu momenteel leven van nut kunnen zijn.

In de eerste blog die ik dit jaar gepost heb ( In het Engels) staat het volgende geschreven;
The first step leaving this Matrix is the same as STOP COMPLYING” 
Nothing more nothing less.

Wat ik daarmee bedoel is het volgende; Als je er achter komt dat iets goed fout zit, dan is de enige manier, wat ongetwijfeld een lastige weg is, je niet meer conformeren aan dat wat goed fout zit. Dan volgt nu mijn eerste brief waarin ik aangaf niet meer mee te zullen doen. In de brief heb ik het over een rechtzaak maar dat is natuurlijk niet waar. Je kunt geen rechtzaak aanspannen tegen “het systeem” De hele “rechtstaat” maakt onderdeel uit van dit systeem.

Belastingdienst
Postbus 4050
3800 EB Amersfoort

Amersfoort, 14 februari 2013

Betreft: 1548.72.076.H.30.01 en 1548.72.076.W.30.01.4

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij deel ik u mede dat ik mijn lidmaatschap dat u ooit bij mij eenzijdig heeft afgesloten per directe ingang opzeg.  Ik ben tot de conclusie gekomen dat het systeem waarin ik ben opgegroeid en waar ik altijd veel vertrouwen in heb gehad door en door corrupt is. Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn websites.

Daar vindt u een groot aantal blogs, artikelen en video’s die betrekking hebben op mijn beslissing. Mocht dit voor u reden zijn om mijn huis leeg te komen halen dan verzoek ik u vriendelijk om contact met mij op te nemen.
Dit kan zowel telefonisch als per mail. Ik zal dan zorgen dat ik thuis ben zodat ik u toegang tot de woning kan verschaffen. Dan kan ik mijn beslissing mondeling verder toe lichten en u ook een beetje op weg helpen om de zelfde keuze te gaan maken.

Een beetje hulp kan geen kwaad toch? We moeten het uiteindelijk toch samen oplossen. Naast  deze beslissing heeft mijn bank en zorgverzekeraar een vergelijkbare brief gekregen. Het laat zich raden hoe ik over ons ZORGSYTEEM of GELDSYSTEEM denk.

Op dit moment bereid ik EEN RECHTZAAK voor tegen onze overheid. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom wij burgers zo lang voor de gek zijn gehouden.

Hartelijke groet,~Frank Buijs

Published by Frank Buijs

A job to do.

5 Replies on “Brief belastingdienst opzegging abonnement Posted by Apollo Solaris on feb 14, 2013 in Belastingdienst opzegging abonnement | 2 comments

 1. Voor de Nederlandse lezers het bewijs dat u gezien wordt als een product waar zo veel als mogelijk aan moet worden verdiend. HIER en HIER

  …en als laatste NIET BOOS worden ! de oplossing kunt u lezen op het plaatje hierboven.

  .

 2. Government Literally Means ‘Mind Control’

  On how words deceive and why I’m calling for total anarchy…

  https://drtesslawrie.substack.com/p/government-literally-means-mind-control

  Life becomes exceedingly fascinating when one starts to question all that we have been taught to believe as fact. Following up on my growing realisation that words are used to manipulate and control us – ‘spelling’ used to cast ‘spells’, the term ‘conspiracy theory’ used to conceal conspiracy fact – I have recently discovered that the term ‘government’ is derived from the Latin gubernare (meaning control, guide or manipulate) and -ment (meaning mind). In other words, ‘government’ literally appears to mean ‘mind control’.

  Interesting, don’t you think? Let’s look at a few more definitions. (Bear with me, this is worth it I promise.)

  The word ‘politician’ is derived from the Greek polites, meaning ‘citizen’, defined as a person owing loyalty to the state. The term ‘person’ applies to a human being, as well as non-human business entities in law. While the word ‘democracy’ means ‘people rule’, rule is not synonymous with government. Democracy does not mean that government rules, nor the state, nor even the citizens (or politicians). It does not mean one person rules, either. In a democracy, the people rule.

  Which leaves me wondering, how did we get into a situation where governments rule over us instead of we, the common people, living according to the universal moral principle of ‘do no harm’?

  Moreover, why do we need our minds controlled?

  Perhaps the biggest question is this: How long have we been manipulated into believing that governments and politicians are there to serve us when by their very definitions this was never their intended purpose?

  Thanks to author Feargus O’Connor, I now use the acronym THEY (The Hierarchy Exploiting You) for the overt and covert mind controllers of this world.

  My sense is that what has been revealed by Covid-19 has been going on for a very, very long time (and many of you have long known this). THEY have to keep manipulating and controlling because THEY are afraid that if we live according to moral values, we will no longer be afraid.

  This brings us to another question:

  What might a society without our mind-controlling governments look like?

  This is such a rich and exciting question for us all to ponder. And, to help us in this exploration, I’m delighted to introduce a guide who has already travelled down this road and has so much wisdom to share.

  Derrick Broze is an activist, journalist, author and esteemed guest for this week’s Tess Talks. He’s dug deep into what the technocrats have planned for us, and has taken practical steps to disengage from the corrupt system that enslaves us. He shares some of these in our conversation, and so much more besides. I am so inspired by Derrick and I’m excited to be able to share our conversation with you. Stay tuned…

  Learn more:
  https://drtesslawrie.substack.com/p/government-literally-means-mind-control

  📌 Follow me:
  ➨ @DrTessLawrie
  A Better Way to Health with Dr Tess Lawrie

  Government literally means ‘mind control’

  On how words deceive and why I’m calling for total anarchy

  https://t.me/News4AChange/11508

 3. In de brief gericht aan de belastingdienst staat “Het laat zich raden hoe ik over ons ZORGSYTEEM of GELDSYSTEEM denk”

  Dan volgen de brieven geschreven in 2013 gericht aan de zorgverzekeraar.

  De Friesland Zorgverzekeraar
  Postbus 270
  8901 BB Leeuwarden

  Amersfoort, 14 februari 2013

  Betreft: kenmerk 000105858943

  Geachte heer,mevrouw,

  Betreffende de betaling van € 314,34 met kenmerk 0213021058589431 kan ik u het volgende mededelen; Op dit moment is mijn dochter xxxxxxxx mede verzekert op mijn polis met nummer 105858943. Mijn verzoek is om voor haar een eigen polis te maken daar zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. U krijgt een dezer dagen een getekend incassoformulier betreffende de te incasseren premie. Het bedrag van € 113,75 betreft het eigen risico van 2012 en zal ik naar u rekening overmaken. Ondanks dat de basisverzekering een verplichte verzekering betreft deel ik u hierbij mede de premie die hiermee samenhangt niet langer te zullen betalen. Met ingang van 2013 heb ik besloten de verplichte gestelde verzekering niet langer te accepteren. Kort samengevat ben ik tot de conclusie gekomen dat het zorgstelsel niet klopt. Ik ben niet langer bereid om te betalen voor een systeem waar ik mij niet in kan vinden.

  Hartelijke groet,

  Frank Buijs

  De Friesland Zorgverzekeraar
  Postbus 270
  8901 BB Leeuwarden

  Amersfoort, 8 april 2013

  Betreft: kenmerk 000105858943

  Geachte heer,mevrouw,

  Uw brief van 4 april jl is in goede orde ontvangen. In de mail van 14 februari geef ik aan mij niet meer te kunnen vinden in ons zorgstelsel. Een kopie van de brief kunt u hier vinden. Zoals u zelf in de brief al aangeeft verzoek ik u de verzekering per direct te beëindigen.

  Hartelijke groet,

  Frank Buijs

  De Friesland zorgverzekeraar 23 juli 2013
  Posted by Apollo Solaris on jul 23, 2013 in Zorgverzekeraar | 1 comment

  De Friesland Zorgverzekeraar

  Postbus 270

  8901 BB Leeuwarden

  BOS Incasso
  Groningen@bosincasso.nl

  Postbus 11138
  9700 CG Groningen

  Amersfoort, 19 mei 2013

  Betreft: Openstaande facturen Polisnummer: 105858943 Dossiernummer: 1254968

  Geachte heer, mevrouw,

  U aanmaning betreffende bovenvermeld dossiernummer is in goede orde ontvangen. Langs deze weg deel ik u mede niet tot betaling over te zullen gaan. Ik zie geen reden u de motivatie te geven waarom ik tot deze beslissing ben gekomen. Dit omdat u slechts bevoegd bent op handhaving van de incasso betreffende uw cliënt. Ik verzoek u daarom met klem mijn weigering door te sturen naar het kantongerecht te Amersfoort. Ik zal daar uit de doeken doen waarom in niet langer bereid ben om te betalen voor een zorgsysteem waar ik mij niet meer in kan vinden zoals ik dat heb aangegeven in mijn allereerste brief richting uw cliënte die u overigens hier kunt vinden. Het adres waar u deze brief heen kunt sturen is:

       Stationsplein 14 (Amersfoort)
       postbus 8148
       3503 RD  UTRECHT
       030-2233900

  Ik zie de oproep om op de zitting te verschijnen, waar ik mijn motivatie zal toelichten met belangstelling tegemoet,

  Hartelijke groet,

  Frank Buijs

  Amersfoort, 23 juli 2013

   

  Betreft: kenmerk 000105858943

   

  Geachte heer,mevrouw,

  Uw brief van 22 juli waarin u mij attendeert op de ontstane premieachterstand is in goede orde ontvangen.
  De handelingen die u noemt komen overeen met uw brief van 20 februari die u HIER kunt vinden. De procedure is mij inmiddels bekend. Op dit moment wacht ik met belangstelling op de dagvaarding die betrekking heeft op de achterstand die is ontstaan in de eerste drie maanden van dit jaar. De aankondiging is gedaan door BOS incasso en de brief kunt u HIER vinden.

  Voordat ik in ga op de punten die u in uw brief noemt wacht ik de dagvaarding af. Ik neem aan dat ik mij dan kan verweren en de mogelijkheid krijg mijn standpunt waarom ik niet meer betaal nader toe kan lichten. Met vriendelijke groet,~Frank Buijs

  BOS Incasso 10 juli 2013 | Ons zorgstelsel is kafkaiaans
  Posted by Apollo Solaris on jul 10, 2013 in Zorgverzekeraar | 1 comment

  BOS Incasso

  Groningen@bosincasso.nl

  Postbus 11138

  9700 CG Groningen

   

  Amersfoort, 10 juli 2013

   

  Betreft: Openstaande facturen Polisnummer: 105858943 Dossiernummer: 1254968

   

  Geachte heer, mevrouw,

  U laatste aanmaning betreffende bovenvermeld dossiernummer is in goede orde ontvangen. Ik zie de verdere stappen die uw opdrachtgever uit zal gaan voeren met belangstelling tegemoet. Hartelijke groet,~Frank Buijs

  Kantongerecht Amersfoort 18 oktober 2013
  Posted by Apollo Solaris on okt 18, 2013 in Zorgverzekeraar | 3 comments

  Kantongerecht Amersfoort

  Stationsplein 14 (Amersfoort)

  postbus 8148

  3503 RD UTRECHT

   

   

  Amersfoort, 18 oktober 2013

   

  Betreft: Reactie op dagvaarding De Friesland Zorgverzekeraar N.V. / F.C.W. Buijs

   

  Geachte heer,mevrouw,

   

  Uw dagvaarding met het verzoek om op 20 november aanstaande op de hoorzitting te verschijnen, om aldaar mondeling toe te mogen komen lichten, waarom ik niet van plan ben om te betalen voor een zorgsysteem waarin ik zoals vermeld in mijn brief van 14 februari mij niet meer in kan vinden is in goede orde ontvangen.

  Langs deze weg deel ik u mede niet op de zitting te zullen verschijnen. Ik geef u straks een groot aantal links die u brengen naar heel veel informatie die allemaal betrekking hebben op onze prachtige poppenkast waar ons prachtige zorgsysteem deel van uit maakt. Mijn verzoek is het volgende; Ga u eerst verdiepen in de werkelijke stand van zaken die van invloed is op het welzijn van de burgers in ons land en velen andere landen om ons heen en val mij niet lastig met deze ongekende onzin. Ik heb belangrijkere zaken aan mijn hoofd dan op een hoorzitting op te komen draven en u te woord te staan over zaken waar u gezien uw summiere reactie niets van begrijpt.

   

  Ik maak dit op uit de reden die u aangeeft om te komen verschijnen op een hoorzitting. Ik zie u niet als een gelijkwaardig gesprekspartner. Sorry maar u bent allen simpelweg niet capabel om mij te woord te staan.

  Ik verzoek u vriendelijk zich eerst te verdiepen in de bewijslast die ik aanvoer voordat u met de gedoodverfde reden aan komt zetten die u noemt in de dagvaarding; Eiseres is echter van mening dat de gedaagde ondanks het feit dat hij het er niet mee eens is, zich niet kan onttrekken aan de wettelijke verplichting tot het sluiten van een zorgverzekering. Gedaagde heeft deze verzekering afgesloten bij eiseres.

  Mijn broek zakt hier vanaf. Mocht u in uw reactie laten blijken dat u de moeite heeft genomen zich te verdiepen in alles wat ik aanvoer dan zal ik nog een keertje nadenken over het feit of ik wel of niet langs wil komen om dit verder mondeling toe te komen lichten, maar eigenlijk ben ik klaar met deze en de spelletjes van onze laffe overheid en alle overheden wereldwijd. U bent allen niets meer dan een stelletje marionetten die hard aan vervanging toe zijn. Dan volgen nu de links met een ongekende hoeveelheid bewijzen die allemaal betrekking hebben op onze prachtige en compleet idiote poppenkast. Succes met lezen!

   

  Frank Buijs

  De linken met de nodige bewijslast ga ik niet opnieuw plaatsen. Deze is wel aardig en is vrij recent.
  https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=215306

  “When you manage people, you must first convince them they need managing. So you create the problems and then let the people cry for solutions.”― Barbara Marciniak, Family of Light: Pleiadian Tales and Lessons in Living

  http://bit.ly/3Hc8qjE

  Take a moment to review and understand how the sheer evil is all tied together with our own [usg] right in the middle of it all. We have been infiltrated since 1871…ramped up remarkably in the early 1900’s, and primarily with John D Rockefeller and the introduction of a new type of medical community.

  We’ve talked about all this before, but I’d suggest you search above for Rockefeller to see multiple videos and exposes on how out medical system was created and corrupted beyond belief. We know the “system” was created to make us sick, and then medicate us which in reality mad us sicker. Think about the ads on TV for all these new meds that pop up everyday that have literally dozens of dangerous side effects. Remember too, rhat today’s medicine is a white lab coat [authority] walks into your room, you tell them your symptoms, they push a few buttons on a tablet and a prescription pops out. That’s not medicine. Only medical processes are the BP, and Pulse they take. The rest is FRAUD.

  HAVE YOU HAD ENOUGH?

  https://t.me/drue86/31813