Internationaal Strafhof (ICC) update 26 april

Internationaal Strafhof (ICC)

Maanweg 174
2516 AB – Den Haag
t.a.v. de heer Philippe Kirsch
Geachte heer Kirsch,
 
Naar aanleiding van mijn eerdere berichten, die neem ik aan inmiddels bekend zijn, stuur ik u het volgende bericht. Enige tijd geleden heb ik besloten om te stoppen met het betalen van mijn hypotheeklasten. De brief die ik destijds aan mijn geldverstrekker gestuurd heb kunt u hier vinden. Nu hoor ik u denken maar beste Frank dit heeft ons inziens weinig tot niets te maken met de werkzaamheden die het Internationaal Strafhof op zich neemt.
Beste heer Kirsch, deze zijn mij bekend maar ik stuur u toch deze brief en wel om de volgende reden. Wat blijkt. Het betreft hier dan weliswaar een bank die hier in Nederland gevestigd is maar ik doe al een tijdje onderzoek en met mij gelukkig velen en en wat blijkt nu uit al dit werk. Alle banken wereldwijd zijn min of meer met elkaar verbonden en alles ,maar dan ook alles komt uit eindelijk terecht bij een kleine groep mensen die zich zelf de financiële elite noemen. Het mooie van dit alles is wel dat deze op zich makkelijk zijn te achterhalen en dat is precies wat ik nu aan het doen ben. Scheelt u werk! goed hè?
Enfin ik heb alvast een begin gemaakt en wil u vragen om de volgende documentaires alvast te gaan bekijken. Even tussen twee haakjes.  U zult begrijpen ondanks dat u naam in de aanhef staat dat de berichten bedoeld zijn voor de gehele organisatie. Moest ik nog even kwijt! De volgende links brengen u naar de eerder genoemde documentaires en geven een goed beeld met wat ik bedoel met financiële elite. Mij komen ze over als een groep mensen die zich verheven heeft boven de rest van de mensheid. Akelig idee vindt u ook niet? Goed hier dan de links.
Bewijsstuk 1  geplaatst op 6 januari
Bewijsstuk 2 geplaatst op 9 januari
Bewijsstuk 3 geplaatst op 16 januari
Bewijsstuk 4 geplaatst op 3 februari
Bewijsstuk 5 geplaatst op 19 februari
Bewijsstuk 6 geplaatst op 23 maart
Bewijsstuk 7 geplaatst op 9 april
Bewijsstuk 8 geplaatst op 8 april
Bewijsstuk 9 geplaatst op 14 april
Bewijsstuk 10 geplaatst op 26 april
Ik wil u net zoals in mijn vorig berichten, vriendelijk doch dringend verzoeken met de grootst mogelijke spoed een aanvang te maken met uw werkzaamheden. Mijn inziens hebben diegenen die verantwoordelijk zijn voor dit kort samengevat gekkenhuis weinig goeds in petto. Het spreekt voor zich dat ik verder zal gaan met het verzamelen van al het bewijs dat mij de komende tijd wordt aangereikt.
 
Met vriendelijke groet,
 
Frank Buijs
Amerikaring 34
3823 HT Amersfoort
T0031610766369

1 Reply on “Internationaal Strafhof (ICC) update 26 april