Since outright slavery has been discredited | Laat je niet ontkrachten; blijf soeverein en geef je macht niet uit handen’..!

Since outright slavery has been dicredited, democracy has proved only that the best way to gain power over people is to assure the people that they are ruling themselves. Once they believe that, they make wondefully submissive slaves – Joseph Sobran-
Er spelen op het grote wereldtoneel veel zaken die bedoeld zijn om mensen fundamenteel te ontkrachten. Opgezet en uitgevoerd door ‘figuren’ die het dus ook op jouw eigen kracht voorzien hebben. Zaken die gewoon en alledaags lijken, maar die zó enorm doortrapt zijn, dat ze in het alledaagse leven bijna niet opvallen. Zelfs niet voor de mensen die er elke dag mee werken en er gewoon hun brood mee verdienen..! Door de mogelijkheid om kennis en inzicht te verkrijgen in deze materie zul je in staat zijn deze bedreigingen in de ogen te kijken en zal het resultaat dáárvan dus juist een bekrachtiging voor jou zijn, geen ontkrachting! Je ervan bewust zijn, is dus een essentiële eerste stap om het tij te keren.. Kennis is ook hier macht!
 

Misschien klinkt het allemaal wat cryptisch, maar toch is het niet zo heel ingewikkeld. Dat zijn over het algemeen alleen mummies.. De basis van dit hele artikel is ook al bij veel mensen bekend, soms in stukjes en beetjes, als puzzelstukjes. Het hele plaatje toont een beeld van een ‘groep’ die op Aarde actief is en de macht stevig in handen heeft en.. deze natuurlijk niet wil afgeven.
 
En dat dit ten koste van jouw vrijheid gaat en dat we daarmee feitelijk daarin hun ‘slaven’ zijn, behoeft neem ik aan geen uitleg. Een groep die leeft doordat ze in staat is, mensen te ontkrachten en niet in hun ware potentie te laten komen. Daarbij is het zaaien van ‘angst’ voor hen een belangrijk middel, een manier van het wegnemen van kracht bij mensen. Want waar angst huist, vind liefde heel moeilijk, tot helemaal niet, zijn weg..

Klein houden

Het klein houden van de mensheid, is dus één van de zaken die deze groep perfect beheerst. We lijken vrij, maar zijn het niet.. Vrijheid in gevangenschap, de perfecte illusie..! Want het lukt hen de mensen klein te blijven houden, waarbij getracht wordt vooral hun ‘lichtkracht’ te temperen, zodat deze mensen zoals jij en ik, héél moeilijk (of zelfs helemaal niet) in hun eigenlijke kracht komen.. Het resultaat is simpel: het is voor deze machtige elite dan eenvoudig te blijven regeren; mensen vormen dan geen bedreiging meer voor hen.
Deze machtige groep die op Aarde actief is, kunnen we ‘de machtselite’ noemen, of zoals ik ze zelf altijd noem: de ‘krachten achter de schermen’. Want deze ‘krachten achter de schermen’ hebben namelijk een broertje dood aan publiciteit en laten liever ‘anderen’ het wereldtoneel betreden, waarbij zij natuurlijk wel zélf aan de touwtjes blijven trekken..! Inderdaad: achter de schermen.. In dit artikel vind je een aantal van hun ‘manieren’ terug. Zaken waarmee deze groep continue probeert fundamenteel ontkrachtend te zijn.

Een kleine terugblik

Deze groep sloeg in de jaren 1960 haar grootste slag; het grootste land ter wereld, de Verenigde Staten, werd als het ware van-binnen-uit overgenomen. De burgers van de VS werden nog wel gewaarschuwd.. Nota bene door hun eigen presidenten.. Zowel president Dwight D. Eisenhower als John F. Kennedy waarschuwden in het begin van de jaren 1960 voor deze ontwikkelingen; zij zagen het gebeuren, maar konden het tij niet meer keren. Het enige wapen dat deze presidenten hadden, waren hun toespraken.

De knipoog van ‘volksvertegenwoordiger’ Albert Thomas, in het vliegtuig ná de moord op Kennedy, spreekt boekdelen: ‘Goed gedaan Jochie!’ Mission accomplished.. Opdracht vervuld.. De democratische Kennedy is dood, leve de nieuwe koning.. Lyndon Johnson was die nieuwe koning, die het pad ging plaveien voor een democratisch-fascistische samen-leving. Presidenten ná hem, zouden dit pad verder plaveien..

Dit is één van die waarschuwingen; van president Dwight Eisenhower in zijn afscheidsspeech in 1961:
“In de overlegstructuren van de overheid, moeten we ons wapenen tegen de pogingen van het militaire industriële complex, om ondemocratische invloed te krijgen, of deze nou wel of niet zo bedoeld is. Het potentieel van een catastrofale opkomst van misplaatste macht bestáát en zal volhouden.
Wij mogen nooit het gewicht van deze combinatie onze vrijheden en democratisch proces laten bedreigen. We dienen niets voor kennisgeving aan te nemen. Alleen een alerte en goed geïnformeerde burgerij kan de correcte samenwerking afdwingen van deze enorme industriële en militaire defensiemachine, met onze vreedzame methodes en doelen. Hierdoor kunnen veiligheid en vrijheid sámen opbloeien.”

Uiteindelijk was deze waarschuwing vergeefs; zijn opvolger, president John Kennedy werd vermoord en het was vice-president Lindon Johnson, die het militair-industrieel complex in de VS de macht stevig in handen gaf. En daarmee was een staatsgreep feitelijke gepleegd..! (zie hier een artikel over de ingreep die John Kennedy als president nam, een paar maanden voor zijn dood!)
De democratie in de VS is sinds die tijd uiterlijk vertoon geworden, waarbij congresleden EN de president worden gekozen met budgetten van grote bedrijven. Er vind verkiezingsfraude op grote schaal plaats, met gemanipuleerde stemcomputers. En de leiders van de grote, multinationale bedrijven bepalen feitelijk, door hun invloed, wie er aan ‘de macht’ komen. De CIA werkt als geheime macht achter de schermen, met een volledig geheim budget en is de feitelijke geheime politie die het vuile werk opknapt en vuile zaakjes vooral voorbereid.

De methodes

Ik wil hier niet uitgebreid vertellen over deze uiterst intelligente ‘krachten achter de schermen’, hoewel dit natuurlijk wel een essentieel onderdeel is, maar het zou té ver voeren en té veel ruimte vergen. Wil je hier echter meer van weten, dan is er op het internet en in gedrukte literatuur genoeg informatie over te vinden! We raden je aan om o.a. het werk van bijvoorbeeld David Icke of Marcel Messing eens te bekijken; je zult verstelt staan van het werkelijke vuile spelletje dat wordt gespeeld..!
Wat ik wel in dit artikel plaats, zijn zaken waarvan je wellicht niet zo snel gedacht had, dat ze het kenmerk ‘ontkrachtend’ zouden kunnen dragen. Maar toch zijn dit de zaken die wel degelijk fundamenteel verwoestend zijn..! Voor degene die ‘ziet waar zij/hij naar kijkt’ is dit proces al lang duidelijk. Mogen we je hier een aantal van deze zaken, in vogelvlucht presenteren..?
 
– Medicijnen en vaccinaties. De farmaceutische industrie is een van de grootste industrieën in de wereld en veel van de topmensen in deze industrie weten exact wat er speelt. Veel medicijnen en vaccinaties zijn bewezen schadelijk voor de mens, met name voor het mentaal-spirituele lichaam. De grote machten binnen de farmaceutische industrie leggen de nadruk op de wel-werkende component, maar laten de verwoestende bijwerkingen buiten beschouwing. Wat te denken bijvoorbeeld van het steeds vaker laten toedienen van zware anti-depressiva aan steeds jongere kinderen, zoals ‘Ritalin’ en ‘Prozac’..? In een geraffineerd spel van beïnvloeding van wetenschap, publiek en overheden, is het ‘Big Pharma’ gelukt, hun miljardenindustrie uit te rollen. De afgelopen jaren zijn farmaceuten zwaar beboet, en we spreken dan over miljarden dollars, maar dat is slechts een schijntje van hun enorme winsten.
– De ontkrachting van voedsel. Het voedsel dat we eten is letterlijk en figuurlijk van levensbelang. Een feit waarmee de machtselite al sinds de Tweede Wereldoorlog een strijd voert, om het produceren van voedsel en het ‘eigendom van zaden’ in bezit te krijgen. Het was Henry Kissinger, een van de mensen achter deze machtselite, die in dit kader deze uitspraak deed:
“Wie de voedselvoorziening controleert, controleert de mensheid;
Wie de energiestromen controleert, kan hele continenten controleren;
Wie de geldstroom controleert, controleert de wereld.”
Het is inmiddels mogelijk patent aan te vragen op levende zaden, zodat bedrijven als Monsanto in staat zijn om via genen-manipulatie zaden te ‘maken’, die niet in de natuur voorkomen. Daarmee verkrijgen zij een monopolie op essentiële zaden, zoals soja, mais, bieten en vele andere soorten gewassen. De kletskoek dat GMO-gewassen zorgen voor hogere opbrengsten, die een steeds maar groeiende wereldbevolking dienen te voeden, is inmiddels volstrekt achterhaald..! Moedwillig vertelde leugens, dat zijn het. Of diplomatiek gezegd: ‘niet op feiten gebaseerde uitlatingen’..

En de ‘prachtige’ werking van de ‘Codex Alimentarius’ die onlangs van kracht werd..? Internationale voedselwetgeving omtrent het voeren van al dan niet ‘wetenschappelijk bewezen’ claims door voedselproducenten.. Feitelijk komt het neer op het omarmen van technologische, veelal gepatenteerde voedselproducten, die ‘wetenschappelijk bewezen’ nuttig zouden zijn. Terwijl de doodgewone alledaagse voedselclaims, als ‘Een appel per dag houdt de dokter van je bed’, eigenlijk verboden zullen worden.. Het is namelijk niet wetenschappelijk-bewezen…!
En ook journalisten mogen niet meer schrijven over de werkzaamheid van bijv. vitamine D-supplementen, als deze artikelen niet stoelen op ‘wetenschappelijk bewijs’.. En wie hebben het geld om met dit soort wetenschappelijk bewijs voor de dag te komen? Juist, de grote industriële voedselfabrikanten..! Zij financieren vaak onderzoek naar de ‘juistheid’ van hun claims.. Met alle gevolgen vandien!
Het resultaat van al deze ontwikkelingen? Wij krijgen steeds minder voedzaam voedsel binnen en worden wel steeds zwaarder.. Dat is echter een vertekend beeld; zwaarlijvigheid komt vooral door (een teveel aan) verkeerd (bijv. teveel suiker!) voedsel. De oplossing is dus duidelijk: eet vooral biologisch voedsel, vers en gevarieerd en vooral voedsel van niet-gemanipuleerde oorsprong!
– De krachten achter de schermen zijn druk bezig de lucht die we ademen te vervuilen. Dat gebeurt in eerst instantie door het dwarsbomen van initiatieven die ervoor moeten zorgen dat we motoren, gebaseerd op het verbranden van koolwaterstoffen, achter ons kunnen laten. Deze motoren zorgen immers voor uitstoot van CO2, lood en fijnstof in de atmosfeer, waardoor mensen continue giftige stoffen inademen. Toch zijn er al volop motoren die op vrije energie werken, en zijn er uitvinders genoeg die ons schone energie-motoren bieden, maar het wordt fundamenteel gedwarsboomd.Het monopolie van de ‘krachten achter de schermen’ op olie, het ‘levensbloed’ van alle economieën van deze wereld, dient van kracht te blijven. Het wereldwijde olie-imperium blijf in de handen van een kleine groep beslissers. We zijn verslaafd aan olie, die door de ‘dealers’ voor stevige prijzen worden verkocht. Maar onze lucht wordt ook vervuild door de chemtrails..We hebben hier niet de ruimte om uitgebreid op dit technische verschijnsel in te gaan, maar je kunt op het internet duidelijk en haarfijn de invloed zien van de chemische belasting voor de burgerbevolking die via deze spray-trails wordt veroorzaakt..!
– Dan is er de eathervervuiling door ‘Elektro-Magnetische’(EM-) smog. Doordat wij feitelijk zelf ook uit cellen en atomen bestaan, die door uiterst fijne elektro-magnetische pulsen worden gestuurd, is de elektromagnetische straling (EMS) die we de hele dag te verduren krijgen, absoluut van invloed op onze gezondheid en ons welbevinden! Er wordt veel onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van bijvoorbeeld mobiele telefoons, maar er wordt daarbij GEEN onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van al die draadloze apparaten BIJ ELKAAR..! Want álle apparaten die draadloos werken, zijn in principe storend op het elektro-magnetische veld van mensen zélf. En keer op keer blijkt de verwoestende werking van deze EMS. Behalve in studies die (mede) zijn gefinancierd door de telecom-industrie zélf..!
 

Wereldwijd worden er ernstige waarschuwingen door overheden, wetenschappers en organisaties gemeld op het beperken van mobiel bellen door kinderen.. Wist jij dit..?

Steeds meer waarschuwingen komen er van officiële instanties, om vooral kleine kinderen en baby’s goed te beschermen tegen deze straling. Maar het introduceren van schadelijke apparatuur, lijkt maar door te gaan.. Draadloze laptops, spelcomputers, babyfoons, DECT-telefoons en binnenkort waarschijnlijk ook draadloze geluidsinstallaties, zorgen ervoor dat we feitelijk rondlopen in een elektromagnetische kooi. De schadelijke kanten van deze apparaten zijn NIET geneutraliseerd…!
De oplossing lijkt dus simpel: laat deze rommel zoveel mogelijk staan, gebruik het zo min mogelijk en gebruik anti-stralingsartikelen om schadelijke straling zoveel mogelijk te neutraliseren. En hou in ieder geval kleine kinderen weg van stralingsbronnen!
– De fluoridering van drinkwater en het niet verbieden van kwik in voedsel, vaccinaties en tandheelkunde. Beide stoffen zijn zwaar giftig en het is alleen al vanuit dát oogpunt volstrekt krankzinnig dat er ooit met gezond verstand gesproken kon worden over het fluoriseren van ons drinkwater. Het is aan mensen als de onvolprezen dokter Hans Moolenburgh te danken, dat wij onvergiftigd drinkwater uit de kraan krijgen, in tegenstelling tot bijna de gehele Amerikaanse bevolking, zo’n 270 miljoen mensen.En dan is er natuurlijk de ontkrachting van onze lichamen door middel van het grootste gif dat we kennen, namelijk kwik.Er is het kwik dat we binnenkrijgen via de beruchte vaccinaties; dit kwik dient als conserveermiddel in die vaccinaties en is toch het giftigste metaal dat we kennen. Bizar is dat kwik als giftig afval dient te worden afgevoerd, dus hoe denk je dat de miljoenen niet-gebruikte griepvaccins worden vernietigd..? Als chemisch afval!
Gelukkig wordt kwik als conserveermiddel steeds vaker niet meer in vaccinaties gebruikt, maar de alternatieven zijn ook geen pretje..Maar wist je dat ons lichaam vooral door het kwik in onze tandvullingen, het zogenaamde ‘amalgaam’ wordt ‘aangetast’..? Terwijl het al meer dan 80 jaar (!) bekend is, dat deze amalgaamvullingen, die voor maar liefst 50% uit puur kwik bestaan, gaan lekken en dat het kwik uit die vullingen dan in ons lichaam terecht komt..! De resultaten daarvan zijn vooral een slopende vermoeidheid, want je lichaam werkt zich rot om dit zware gif eruit te krijgen, wat heel veel energie kost. Kijk eens op het internet naar de lijst met kwikbelastings-symptomen. De oplossing is ook hier weer simpel: zorg dat je tandarts in een paar jaar tijd de kwikvullingen uit je mond verwijdert, zodat je van deze vullingen af bent! Kwik is dus een van de meest ‘effectieve’ manieren om onze lichamen te ‘ontkrachten’..!
– Oorlog. En dan is er natuurlijk het ‘instrument’ oorlog..! Gebaseerd op het tegen elkaar opzetten van groepen mensen, wat uiteindelijk leidt tot volledig geregistreerde oorlogen.. De oorlogen in Irak en Afghanistan zijn daar perfecte voorbeelden van. Bij Irak diende dit te gebeuren door het uitvoeren van een zogenaamde valse-vlag-operatie’ zoals we de aanslagen van 9/11 inmiddels kennen..! Er zijn nog vele, vele andere voorbeelden te geven, maar deze ‘valse vlag’-aanslagen leiden altijd tot het voeren van enorme, winstgevende, maar vooral misdadige oorlogen, via een oorlogsmachine die zijn weerga niet kent.Wist je dat het defensiebudget van de VS in 2011 een slordige US$ 690 miljard bedroeg..? Dat is bijna US$ 100.- voor elke wereldburger..!
En we hoeven je niet te vertellen dat het resultaat van deze oorlogen voor gewone mensen niet minder dan catastrofaal is. Er zijn alleen al in Irak, bijna 1,5 MILJOEN mensen omgekomen als gevolg van de misdadige oorlog tegen dit land. Je zult versteld staan wat er op dit gebied ook nog wordt verzwegen! Bijvoorbeeld de invloed van het radio-actieve uranium, dat gebruikt wordt om munitie te ‘harden, maar nu als stof door de woestijn waait..! Het resultaat is natuurlijk een volledige ontwrichting van een samenleving, zie de Amerikaanse, Afghaanse en Irakese maatschappij.
– En last but not least: Vanzelfsprekend heeft de wereldelite het financiële systeem op Aarde, en met name in de VS, volledig in handen! Jij en ik, alle mensen zijn ‘slaven van dit stelsel’. Dáár waar er overvloed zou moeten zijn voor iedereen, valt de Aarde ten prooi aan de ‘hebzucht van enkelen’. Schaarste en ellende is het gevolg!
Wist jij bijvoorbeeld dat de Amerikaanse dollar NIET van de Amerikaanse burgers zelf is? Dat de FED, de Federal Reserve Bank in de VS het eigendom is van particulieren..? En dat in 1913 president Woodrow Wilson een wet tekende, die deze FED het monopolie gaf op het uitgeven van de Amerikaanse dollar…!? Kun jij het je voorstellen… Een president die de nationale munt als het ware ‘weggeeft’, in de veronderstelling dat de overheid geen verstand heeft van financieel-economische zaken…??!
Toch is dat het geval en je kunt je, om kort te zijn, voorstellen wat het betekent, dat sinds die tijd een klein clubje particuliere banken, de Amerikaanse dollar, de wereldmunt, beheert. Het gaat daarbij logischerwijze om triljoenen dollars..! Het was Henry Ford die, na het bekijken van de financiële structuur in de VS in de jaren 1920, deze uitspraak deed: “Het is maar goed dat de mensen van deze natie (VS) niet weten hoe ons bancaire en monetaire systeem in elkaar zit. Als ze dat wel zouden weten, ben ik er zeker van dat er morgenochtend een revolutie zou uitbreken..”
De woorden van president Woodrow Wilson, die hij sprak als spijtbetuiging over het besluit om de FED-monster zich te laten creëren, spreken boekdelen en achtervolgen de Amerikaanse bevolking tot op de dag van vandaag:
“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world – no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.”
-President Woodrow Wilson-
(Vertaling: “Ik ben een hoogstongelukkig man, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is gecentreerd. Daarom is de groei van onze natie en al haar activiteiten nu in de handen van een paar mannen. Wij zijn daardoor tot een van de slechts geleide landen verworden, tot een van de meest gedomineerde en gecontrolleerde overheden in deze beschaafde wereld. Er wordt niet langer meer geregeerd vanuit Vrije Meningsuiting, we worden niet meer geregeerd door overtuigingen en de stem van de meerderheid. We worden geregeerd door de meningen en de dwang van een kleine groep mensen.” )
Het was weer president John Kennedy die krampachtig getracht heeft de macht te breken van deze FED en hoe hij het waarschijnlijk is, dat hij dat hiermee met zijn leven heeft moeten betalen..!
 

Wat kun je hier nou allemaal aan doen?

Feitelijk valt er voor het individu, wat we natuurlijk allemaal zijn, geen directe invloed uit te oefenen op deze diep-fundamentele verstoringen van ons leven op Aarde. Maar toch zijn we sámen sterk en natuurlijk hangt het in de basis TOCH af van de kracht van het individu! Want samen máken we het collectief! De ontkrachting van de basiseigenschap van het individu is dan ook het doel van alle bovengenoemde ‘methodes’ van de machtselite. Een lijst die overigens nog lang niet af is.. De elite snapt dat het collectief begint bij het individu..!

Maar de ontkrachting loopt ten einde!

We leven echter in een bijzondere tijd, die ervoor zorgt dat veel mensen wakker worden, zich bewust worden in wat voor ‘gouden kooi’ wij feitelijk gevangen zitten. Want hij kan dan van goud zijn en ons de illusie geven dat we vrij zijn, maar het is en blijft een illusie..! Lees er meer over en wéét dat dit wellicht een ontwaken voor je is, het bewust worden van de feitelijke situatie; een nieuwe ‘realiteit’..
Zelfbekrachtiging komt in de eerste plaats vanuit het bewustzijn dát we worden ‘gepiepeld’ en in de tweede plaats vanuit het streven van de menselijke ziel om VOLLEDIG VRIJ te zijn. En gelukkig is er die bewustzijnsgolf, die over de hele wereld rolt en het menselijk collectief wakker maakt. Ondersteund door die kosmische verschuiving, die zijn hoogtepunt/doorbraak had op 21-12-2012.
Het is dus essentieel dat ook jij wakker wordt, bent en vooral blijft..! Geïnformeerd vooral, want zoals gezegd maakt kennis macht! Blijf dus wakker en zorg ervoor, in de eerste plaats, dat je geen ‘schaap’ meer bent, dat achter ‘de leider van de massa’ aanloopt, achter de valse herders.. Maar dat je de ‘wijsheid van het hart’ blijft gebruiken in plaats van het wegduiken voor de angsten.

Hoe simpel wil je het verhaal feitelijk hebben..!

En leer in de tweede plaats de ‘wolven in schaapskleding’ te onderscheiden, door kritisch te zijn en niet alles voor zoete koek te slikken..! Zogenaamde leiders, zich ‘goede herders’ noemend, die omwille van jouw ‘veiligheid’ bereid zijn oorlog te gaan voeren! Of zoals Bush jr. het zei in de aanloop naar de Irak-oorlog: ‘We gaan vechten voor vrede’..!
Het zijn deze schijnheilige praatjes en lege beloftes die maken dat we keer op keer in de maling worden genomen, door deze wolven in schaapskleren. En dat lukt hen alleen, als wij onze eigen angsten blijven wegstoppen en vooral doordat we onze macht uit handen geven, aan hén waarvan we denken dat ze ons beschermen.. Kijk eens hoe massaal de Amerikanen, vlak ná de aanslagen van 9/11, hun macht uit handen gaven. En kijk eens hoe zij inmiddels bijna volledig hun bewegingsvrijheden kwijt zijn en op dienen te passen wat ze doen, zeggen en hoe ze zich gedragen..

De oudste truc van de wereld, hij werkt kennelijk nog steeds: Doe je voor als iemand anders! Met het oog op gezondheid en ‘veiligheid’ in het vaandel, een proces uitrollen, dat uiteindelijk uitmondt, in het monddood maken van burger en pers..!
 
Dít is dus de belangrijkste zaak van dit hele verhaal, willen we onze vrijheid behouden en zover nodig weer herwinnen: ‘Laat je niet ontkrachten; blijf soeverein en geef je macht niet uit handen’..!

 
2013 © WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers
 
 
Bron : Want To Know

 

2 Replies on “Since outright slavery has been discredited | Laat je niet ontkrachten; blijf soeverein en geef je macht niet uit handen’..!