7 Replies on “Overview over some of the civilizations and interplanetary confederations who visits Earth | Click on a planet to get more information..

  1. Pleiaden Plejaden VLAGGENSCHIP Nibiru van de Pleiadian Federatie Vanaf PAGINA 22 staat een overzicht van rassen die de aarde bezocht hebben. Lyssa Royal Holt
    Vlaggenschip Nibiru van de Pleiadian Federatie. Het is de taak van de Dienaren om aan te geven met welke situatie de mensheid binnenkort wordt geconfronteerd, en wat de benodigde veranderingen zijn. Zij stimuleren de mensheid als een soort katalysator, en zij richten haar aandacht weer op haar ingeboren goddelijke natuur en de uiteindelijke zin van het bestaan. Tevens doen zij hun best om bij de mens, die allang zijn oorsprong en doel vergeten is, een levenshouding op te roepen die gericht is op een hoger doel en een dieper spiritueel begrip. Door de schoonheden van de ware visie van het AQUARIUSTIJDPERK en de komende bestemming van de mensheid te laten zien, proberen zij het smeulende vuur van de wereldziel nieuw leven in te blazen. Deze ziel is bijna ten onder gegaan te midden van zowat zes miljard verwarde persoonlijkheden. En dan hebben we het nog niet eens over de ontelbare andere geestelijke wezens die in de astrale sferen van deze planeet verblijven. Door de waarheid over onze tijd te vertellen, proberen Dienaren het vuur van de menselijke geest weer aan te wakkeren. Dat moet ertoe leiden dat er zoveel mogelijk mannen en vrouwen klaar zullen zijn om vol vreugde de verheven pracht te kunnen begroeten van wat nu echt gauw komen gaat. Het dierenriemteken Aquarius (Waterman) staat voor de waterdrager. Dit is een man die een kruik op zijn schouder draagt. Die kruik zit zo vol water dat hij overstroomt, maar hij blijft maar doorstromen, het houdt niet op. Ontwaakte Dienaren zijn symbolisch gezien de waterdragers van het AQUARIUSTIJDPERK. Zij zijn in staat om uit de oneindige bron van Goddelijke Liefde te tappen, en vanwege de moeite die ze doen om een betere wereld te scheppen, is het hun gegeven dit ‘levenswater’ te laten stromen naar allen die ernaar dorsten. LEES MEER