NIburu.nl is “gekaapt”

**********************************

De echte mededeling van Anton Teuben.

Beste niburu.nl oud medewerkers, lezers, Schumanners en collega’s in de alternatieve en mainstream media en aan al mijn vrienden en bekenden. Tot mijn grote spijt moet ik bekennen dat niburu.nl is overgenomen. 

anton-teuben-niburu

anton-teuben-niburu

De mensen die dit hebben gedaan zijn voor mij nog niet allemaal bekend. Ik weet dus niet exact wat er nu gebeurt en wie het nieuws sinds 22 februari plaatsen. Het is duidelijk dat de informatie wat van belang is van de voorpagina van niburu.nl is verwijderd en ik vanaf 22 februari niet meer de onderwerpen kan aangeven waar aandacht aan besteed dient te worden. De mededeling op woensdag 5 maart (http://www.niburu.nl/site-mededelingen/5826-mededeling) is zonder overleg met mij geplaatst en is onzin.

Dat ik me zou terugtrekken van de site is iets wat ik nooit zou doen. Via de site bereik je de mensen en zo had ik interactie met velen die ik regelmatig sprak. De laatste jaren functioneerde de redactie al niet meer op de manier zoals wij het allemaal zouden willen door de invloeden van de eerste coupe in maart 2012 en ons gedwongen vertrek vanuit Soest. Met de informatie die wij brengen dient een redactie bij elkaar te zitten en te bestaan uit minimaal 8 personen. Zo zijn we in 2002 begonnen in Winsum (groningen). Dat was helaas niet meer mogelijk.

Ik ben iedereen heel erg dankbaar die allemaal hebben meegewerkt en miljoenen mensen hebben bereikt in de afgelopen 12 jaar en hebben kunnen voorzien van nieuwe feiten en inzichten. Ik raad de niburu.nl en sopn.nl sympathisanten en lezers aan om met hun gekregen kennis via de site, presentaties en cursussen te werken. Dat zijn er in de afgelopen jaren vele duizenden geweest. Vertrouw op je eigen kennis en werk ermee.

Liefde/Law of Attraction/Schumann is de sleutel en brengt ons samen. In mijn onderzoek van inmiddels 43 jaar, samen met duizenden anderen en de ervaringen als UFO-meldpunt sinds 1985 en klokkenluider van o.a. chemtrails met SOPN.nl sinds 2002, heeft veel extra bevestigingen, feiten en bewijs opgeleverd.

Inmiddels werken honderdduizenden in Nederland en tientallen miljoenen wereldwijd die ook zelf op onderzoek zijn gegaan om een aantal vaststaande zaken in de openheid te brengen. De meest belangrijke in volgorde voor het welzijn van mens , natuur en de planeet.

1. De Schumann resonantie en de volgende afbeelding geven je weer de mogelijkheid om echt soeverein, gezond, gelukkig en een liefdevolle ziel te zijn.


Menselijk electromagnetisch (aurisch) veld

Duizenden hebben in de laatste 8 jaar deze techniek opgepakt en hebben rust, balans, overzicht en hun zelf herstellend vermogen en bewustzijn weer geactiveerd. Wereldwijd zijn er slechts enkelen die de term Schumann resonantie gebruiken en de bewuste afbeelding laten zien. Deze nieuwe universele kennis zal het einde betekenen van Big Pharma en mind-control.

2. Vrije of natuurzuivere energie moet per direct worden ingevoerd en toegepast in het belang van onze kinderen en de planeet waar we op leven. Deze kennis is volop aanwezig en zal in sneltrein tempo van de aarde weer een gezond geheel maken waarin de natuur ons alle voorzieningen biedt. Fossiele brandstoffen en kernenergie zijn accuut overbodig.

3. Buitenaards leven met hun schepen en objecten op, in en rondom onze aarde is een feitelijk iets en behoort tot onze realiteit. Miljoenen wereldwijd zien deze objecten die ons vanuit de ruimte de bescherming bieden. Massavernietigingswapens en rampen zoals in Tsjernobil en Fukushima worden door onze ruimtevrienden geneutraliseerd en getransformeerd. Wij mogen nu zelf ontdekken hoe de waarheid is en verder evolueren. Helaas is deze belachelijke cover-up nog steeds gaande en is met name de bevolking in Europa nog niet geïnformeerd over de vreedzame buitenaardse interventie om het leven te beschermen. Velen wachten op de bekendmaking van Obama, het Vaticaan of Rutte. Ik heb Mark persoonlijk geïnformeerd in april 2008 over de gebeurtenissen met chemtrails, straling en de bijensterfte in Nederland en universeel contact in Groningen. Laten we met elkaar beseffen dat we het zelf bespreekbaar moeten maken en dat onze heren (dames) politici een ander programma voorstaan en ons juist bij deze kennis weghouden.

4. Er zitten gaten bij onze polen waar Nederland in zou verdwijnen. Onze aarde is hol en er is leven met een hoger en liefdevoller bewustzijn. Dit is voor de meesten moeilijk te bevatten, zelf studie en zelf voelen wat waar is, is de beste oplossing.

5. In ons zonnestelsel zijn meerdere objecten aanwezig waaronder Nibiru met zijn manen. Vele wereldburgers zien op bepaalde momenten meestal bij zonsopgang en ondergang een tweede object naast de zon. Nibiru is al vanaf 1982 opgemerkt door de NASA die het de naam planet X gaf. Vanaf 2002 lijkt het erop dat Nibiru een stationaire positie heeft ingenomen en af en toe naar de aarde seint door zich te laten zien. De bekendmaking zal een einde maken aan religie en de huidige wetenschap van het universum wat uit vele dimensies/realiteiten bestaat.

6. De media-maffia die dagelijks wereldwijd 6 a 7 miljard wereldburgers misleiden en in angst en lage trilling houden waardoor ze gemakkelijk te controleren zijn. Als klokkenluiders van chemtrails, e-nummers, vaccinaties, straling, Monsanto en mind control boden wij vanaf 2002 de oplossingen om deze schadelijke stoffen en frequenties te neutraliseren en te transformeren.

Bovenstaande info is nu ingedaald in het onderbewustzijn van meer dan de helft van de wereldbevolking. Als het feitelijk wordt via de bevestiging van t.v. en media dan wordt het bewustzijn geactiveerd. Zie hier de rol van de media. Wij raden iedereen aan daar niet meer op te wachten en de rol van de media over te nemen met compassie voor diegenen die het ons hebben onthouden. Er is veel onwetendheid op de plekken waarvan je zou verwachten dat men wat weet.

Al het nieuws wat we momenteel zien verschijnen (ook op internet en nu helaas ook op niburu.nl) zijn vrijwel allemaal afleidingsmanoeuvres om mensen weer bij de kern (zichzelf en liefde) weg te trekken. Besef dat vrijwel alle sites zijn geïnfiltreerd en je nu met de kennis en ervaringen moet werken die je zelf hebt opgedaan. Iedereen maakt nu stappen waar hij of zij zijn energie in stopt. Mijn advies is kijk naar de dingen die je blij maken en zoek rust en ontspanning met gezin, vrienden en bekenden. Wacht niet langer op wereldleiders en televisie en bespreek wat je weet en hou het simpel, go with the flow en blijf positief.

Uiteraard proberen we zo snel mogelijk weer actuele informatie te bieden en hopen dat diegenen die verantwoordelijk zijn geweest voor deze coupe beseffen dat de vreugde van korte duur zal zijn. Vanaf 22 februari is u belangrijke informatie onthouden en ben ik niet meer in de mogelijkheid u actueel nieuws te bieden. Met name de ontwikkelingen met het huidige buitenaardse contact en de vele ervaringen en contacten in Nederland en de kennisverspreiding ervan is van groot belang.

Wij hopen dat we de nieuwe redactie verder mogen uitbreiden met mensen die we via de Schumann cursus hebben ontmoet en die weten hoe het is als je vanuit een gelijke focus, intentie en energie kunt functioneren. Met name de ascentie verschijnselen en energieveranderingen en de effecten op de mens willen we graag beter begeleiden. Door alle acties en attacks blijkt uiteraard dat onze info als gevaarlijk wordt gezien voor het huidige systeem. Het is eigenlijk een wonder dat we het zo lang hebben volgehouden. Door alles blijkt dat het nu tijd is voor wat nieuws, de naam Niburu is helaas vervuild en we komen snel met iets nieuws wat verder gaat dan de informatie op de nu-zonder basiskennis functionerende- Niburu sites.

Dit is na 12 jaar wel even slikken. Ik kan iedereen garanderen dat wij weer van ons laten horen. Nu staan velen op nu ze hebben gemerkt wat er is gebeurd en die ik heel erg wil bedanken. Inmiddels vormt zich een nieuwe universele redactie die via nieuwe wegen en naam actuele informatie gaan bieden. Wij vragen uw geduld tot we terug zijn en uw eigen waarheid en ervaringen vast te houden. Blijf positief en richt je op wat iedereen uiteindelijk wil. Een vredevolle, respectvolle, eerlijke, gezonde, gelukkige en liefdevolle wereld waarin we ontdekken dat alles met elkaar is verbonden en we niet alleen zijn.

Ik houd jullie op de hoogte, bedankt voor al het vertrouwen en de steun. Dit is mijn laatste interview waarin ik probeer een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de situatie op dat moment.

 

Dit interview is niet op niburu.nl geplaatst. We hopen weer zo gauw mogelijk bij jullie te zijn vanaf een andere plek en onder een andere nieuwe naam voor het universele nieuws wat juist nu iedereen toekomt.

Universe is magic and love and knowledge is the Key – Anton

We willen uiteraard dat de kennis door blijft groeien en willen op meerdere plekken deze cursus geven. Wij zoeken uitbreiding van diegenen die voelen en weten dat ze er klaar voor zijn. Wij maken deze dag een grote stap naar voren en hoop velen terug te zien. 16 Maart geven we in Soest weer een Schumann Terugkomdag, en op 29/30 maart geven we een Schumann Resonantie Cursus, beide in Soest

De mailadressen om ons te bereiken zijn nu schumann@antonteuben.nl en anton@antonteuben.nl

P.S.
De volgende sites zijn o.k. en vallen onder Uninet. Deze kan ik iedereen aanbevelen voor een beter inzicht in de huidige universele situatie.

http://www.crystalinks.com/

http://www.hollowearthnetwork.com/

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_tema.htm

http://intergalacticradiostation.com

http://www.unitynet.nl/

Wil je zijn hele verhaal op de nieuwe site lezen, dan klik je HIER.

@Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

 APOLLOSOLARIS.COM

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

7 Comments

 1. Er is een punt dat ik graag wil aanhalen die terug komt in deze brief. U kunt deze terug vinden onder punt 6. Verder is alles wat in deze brief wordt aangehaald en benoemd wel ergens weer terug te vinden in artikelen die ergens op mijn sites zijn geplaatst. Kortom de info is nu zo groot en blijft dagelijks toenemen dat het kapen van een dergelijke site uiteindelijk van geen invloed zal blijken. Het werkt eigenlijk als je het goed bekijkt alleen maar in het voordeel. Wellicht dat dat dan ook de reden van het “kapen”is…(knipoog) Hier dan het punt.

  “Bovenstaande info is nu ingedaald in het onderbewustzijn van meer dan de helft van de wereldbevolking. Als het feitelijk wordt via de bevestiging van t.v. en media dan wordt het bewustzijn geactiveerd”.

  Ik zelf heb in januari 2013 een brief geschreven die u HIER kunt vinden. Daarin staat een vergelijkbare strekking.

  “In principe is de reden waarom ik dit doe niet wezenlijk veranderd. Omdat het proces zoals ik al aangaf onomkeerbaar is zal een ieder die dit leest en er niet klaar voor is het toch ergens in zijn eigen “achterkamertje” opslaan. Het is dan slechts een kwestie van tijd totdat het zijn waarde zal gaan bewijzen en zo ben ik terug bij jouw vraag waarom als er geen of zo weinig ontvangers zijn….”

  Het leek mij wel aardig om deze vergelijking hier aan te halen…

  Deze brief is wel op een iets andere wijze geschreven dan de artikelen en teksten die ik momenteel plaats en schrijf maar dat heeft weer een beetje met mijn proces te maken. Dat gaat allemaal een tikkeltje snel zeg maar. Dat heeft weer alles met DNA te maken maar daar wil ik het hier niet over gaan hebben. Wat ik wel door had is dat er grote veranderingen aan zitten te komen en dat terwijl ik twee maanden daarvoor nog gewoon aan tafel zat met mensen te praten over hun financiën. Iets waar ik nu aardig TEGENAAN SCHOP maar dat kunt u weer terug lezen in de brieven die staan onder het kopje brieven bank en bijvoorbeeld “belasting”. Eigenlijk is om heel eerlijk te zijn zo goed als alles wat met de oude wereld te maken heeft wel een wassen neus maar dat terzijde. HIER heb ik wel het een en ander verzameld dat ingaat op noem het even de oude wereld. Eigenlijk nog de wereld waarin u nu leeft. U zult vaak de term poppenkastland terug zien kommen. Naarmate u wat verder komt gaat u dat helemaal begrijpen. Sterker nog. Er komt een moment dat u het zich niet kunt voorstellen dat u hier allemaal ingestonken bent. U wordt dan kwaad op uzelf. Beter is het om dat niet te doen. Boosheid verlaagt uw frequentie en THE ONLY WAY IS UP.

  Overigens is twee maanden niet helemaal juist. Ergens in september 2012 lukte het mij niet goed meer om gesprekken met mensen aan te gaan over hun financiën, dat wat ik tot dat moment dagelijks deed en waar ik de “kost” mee verdiende en dat ging me aardig af. Ik ben toen eventjes gestopt omdat ik dacht dat het wel weer “goed” zou komen. Maar het liep allemaal anders. In december 2012 ben ik letterlijk vrij abrupt “erbij” gehaald en die brieven staan HIER. (Op het plaatje klikken en eerst de tekst op het plaatje lezen). De signalen bespreek ik en anderen weer veelvuldig maar HIER staan wel een aantal die hier specifiek op in gaan.

  Vanaf toen kon ik letterlijk zoals ik in de eerst brief dan ook schreef helemaal niets meer doen dat nog met mijn voorgaande werk van doen had. Ik kon alleen nog schrijven en handelen zoals ik dat vanaf dat moment gedaan heb. Ik ben mijn “proces” begonnen met het bouwen van websites en mededelingen te doen op een specifieke social netwerk site genaamd Linked In. De respons die ik daar kreeg op de berichten die ik plaatste was nihil maar dat maakte mij niet veel uit omdat ik wist dat het ergens voor diende. Ook op Facebook heb ik talloze berichten geplaatst ook weer met het zelfde effect. Ik ben daar nu allemaal mee gestopt omdat ik nu aangekomen ben bij het vervolg van mijn werk. Ook daar heb ik een brief over geschreven zei het op een eerder tijdstip. Maar ik wist dat het moment zou gaan komen die ik bespreek in de brief. We zitten daar nu z,on beetje tegen aan. HIER staat de brief. Wat ik ook kan begrijpen is dat velen mijn werkwijze in het geheel niet kunnen volgen. Ik bespreek deze in een blog van mij en die heet de doos van Pandora. Dat is een vrij pittige blog en die kunt u alleen maar begrijpen door hem helemaal te gaan lezen. Een deel of halverwege stoppen omdat u het niet kunt volgen heeft een averechts effect. Het kan ook zijn dat u na het lezen van alle vijf de delen nog steeds niet goed begrijpt waar het over gaat maar dan moet u terug naar de inleiding van deze reactie. Nu zal ik u een voorbeeld geven. In deze blog staan opmerkingen of uitlatingen die op het moment dat u het leest uw ego letterlijk doen ontploffen. Met andere woorden de kans dat u verder leest is nihil. Dat leg ik overigens in de blog wel weer helemaal tot in de puntjes voor u uit maar er is een kans dat u zover niet komt. Nu het voorbeeld; er staat ergens het volgende; ik heb zo goed als nooit verloren en later doe ik daar een schepje boven op door het te vervangen door “nog nooit”. De kans dat u dit begrijpt zonder zich in alles verdiept te hebben is nul. Overigens zult u heel vaak uitlatingen terug zien komen met betrekking op het ego. Dat is heel simpel. Ondanks dat het hele internet vol staat met dit proces dat zich aan het voltrekken is, zou het met een zin samen te vatten zijn. “Het hele Ascensie proces is niets meer dan het VERWIJDEREN VAN HET ALTEREGO” Meer is het niet. Hoe dat moet daar kunnen boeken over geschreven worden maar in principe is dit alles.

  Overigens is alles wat ik geschreven heb wel ergens op gebaseerd. Om bijvoorbeeld terug te gaan naar “ik heb nog nooit verloren”. Iemand die een beetje begint thuis te geraken in dit proces zal het met mij eens zijn dat hier DE WEDSTRIJD wordt gespeeld toch?. Stel u bent diegene die de spelers op mag stellen wat zou u doen? Is niet zo heel ingewikkeld. En dat het hier letterlijk om de knikkers gaat zal echt naarmate we verder komen helemaal duidelijk gaan worden. Want er is maar een prijs en dat is de aarde zelf. Alles wat erop leeft is energie en wordt door de schepper ook zo gezien. De schepper wil deze energie meenemen en dat bespreek ik in een blog die ik ergens in dit verhaal aanhaal. Maar ik zal eerlijk met u zijn. De prijs is de aarde en die gaat voor alles. De mensheid krijgt een BEPAALDE TIJD geboden om mee te gaan. En nu niet bang worden want angst is de slechtste raadgever maar het houd gewoon allemaal een keer op. Het enige wat ik niet weet is het exacte tijdstip wanneer dit zich allemaal zal voltrekken. Maar de aarde zal ten koste van alles beschermd worden tegen eventuele destructie door de huidige NEGATIEVE KRACHTEN die haar naar de afgrond brengen. GAIA tolereert veel want alles wat er op leeft beschouwt zij als haar kinderen dus ook diegenen die er een grote PUINHOOP van maken. Het enige dat GAIA niet zal doen is zichzelf opofferen voor haar kinderen. Vandaar mijn eerdere opmerking dat het een keer ophoudt. Wat ik met schepper bedoel staat HIER uitgelegd. Daarnaast komen er steeds meer films die het haarfijn voor u uitleggen. Eigenlijk is alles dat met het ontstaan van het leven te maken heeft inmiddels wel bekend. Dat men het altijd voor de massa heeft weg gehouden is niet heel ingewikkeld. Heeft natuurlijk alles met macht te maken. Vandaar dan ook de uitspraak kennis is macht en dat klopt als een bus. Overigens kan een ieder die dit leest gewoon in tappen op deze kennis want hij is universeel. Met andere woorden hij is van niemand. De kunst is alleen het trucje toe te passen meer niet maar er is niets ter wereld wat nog niet eerder is uitgevonden. Alles is bestaande kennis die vrij beschikbaar is voor iedere ziel die het ziet. Een aardige film staat HIER

  Als aanvulling kan ik u deze nog geven. De reden dat ik moeilijk te volgen ben kan ik het beste als volgt omschrijven; Ik val een beetje tussen wal en schip, voor diegenen die ik noem het even helemaal nog niet ontwaakt zijn ben ik eigenlijk zo goed als niet te volgen en voor diegenen die ontwaken eigenlijk ook niet goed. Die groep kan de indruk krijgen dat ik een beetje wild om mij heen sla zonder echt goed na te denken wat ik doe.

  Dat komt omdat HET GROS van zij die ontwaken zich eigenlijk nog in de oude wereld bevinden en de glimpen van de nieuwe wereld langzaam gaan zien en deze langzaam een plaatsje gaan geven. Terwijl ze dit doen bevinden ze zich echter dagelijks nog wel in de huidige 3D wereld met al zijn “beslommeringen”. Met andere woorden op het moment dat ze het lezen snappen ze het wel maar het zal ook weer snel naar het eerder genoemde achterkamertje verdwijnen. Dat is ook een van de redenen waarom ik helemaal uit het systeem gestapt ben. Ik wist ergens dat en deze klus op mij nemen en de dingen blijven doen die de meesten van ons dagelijks doen niet gaat werken. Vandaar deze werkwijze. Ik geef u eerlijk toe dat op het moment toen ik uit het systeem stapte en begon met schrijven ik geen flauw idee had waar ik aan begon. Echt totaal niet. Ik wist alleen dat het goed was en goed voelde meer niet. Dat beschrijf ik ook in de brief die u eerder bent tegen gekomen “gesprek met een vriend”. Ontwaken is een proces waar ook ik door heen ben moeten gaan, zij het allemaal voor menselijke begrippen, heel snel maar dat punt haal ik verder in dit schrijven nog aan.

  Ik besef ook dat ik door deze uitspraak mijzelf distantieer van heel veel zielen. Dat is niet mijn bedoeling maar zal straks als we wat verder zijn in het hele proces wel duidelijk gaan worden. Overigens ben ik niet de enige die op deze manier “handelt” maar er zijn er niet veel van. Dat komt omdat wij zielen zijn, ik benoem dat in een van mijn blog’s, die “een spoedcursus” hebben gehad. Het heeft weinig zin om dat hier nu helemaal tot in de puntjes uit te gaan leggen, maar het is denk ik wel relevant om als we wat verder zijn in het proces, mijn manier van handelen een beetje te gaan begrijpen. Dat even als aanvullende info. In DIT GESPREK wordt daar op ingehaakt. Ik geloof ergens rond minuut 20 in het eerste filmpje. De 15% die daar besproken worden zijn niet vatbaar voor “Mind Manipulatie” wat bij aardse zielen makkelijk gedaan kan worden en ook gedaan wordt. Een mooi voorbeeld is mijn middelste dochter van net 15. Ze zit in het laatste jaar van het VWO. Velen zullen dan zeggen of denken, knap! Doet ze het beter dan haar vader. Dat is precies wat ik bedoel met “Mind Manipulatie”. Want ik kan haar ondanks dat ze toch echt wel “HERSENS” heeft amper nog bereiken. Zo goed wordt alle onzin erin gepompt. Nu weet ik dat het allemaal gaat veranderen dus laat ik het voor wat het is maar een beter voorbeeld kan ik u niet geven. En wat met onzin exact bedoeld wordt staat allemaal in mijn blog de doos van Pandora. Overigens komen er nu ook langzaam onderzoeken naar buiten die bevestigen dat wat ik hierover te melden heb niet uit de lucht is gegrepen. Het hele onderwijs systeem is een grote fabriek die maar een doel heeft en dat is slaven creëren. Slaven die het systeem dienen en verder hier zo weinig mogelijk op aan te merken hebben. Hoe men dat doet staat wederom in deze blog beschreven maar ik kan u verklappen het gaat allemaal erg ver. Zo ver dat u weigert iets anders te geloven dat er bij u kunstmatig in wordt aangebracht. HIER staat ook vrij veel tot in de puntjes uitgelegd. Ik kan u naar een boek verwijzen waarin heel veel staat beschreven over de technieken die men gebruikt. Wel een stevige waarschuwing. Ga dit NIET lezen als u niet goed in uw vel zit. Met andere woorden als u dit allemaal al heftig vindt dan laat dat boek voor wat het is en ga het een keer lezen als u er wel klaar voor bent. Meer wil ik er niet over zeggen. HIER staat het boek.

  De volgende BLOG staat ook vol met interessante informatie. Lees vooral de blog over de nieuwe chakra’s. In deze blog staat iets over “the ancient reptile brain”. Die moet u even parkeren en dan zal ik daar later nog eens op terug komen want deze is cruciaal.

  Velen hebben echt niet het geringste idee wat er zich achter de schermen allemaal afspeelt en hoe de massa onwetend wordt gehouden. Een van de grootste boosdoeners is uw TV. Maar in mijn blog Klokkenluideronline trek ook aan de bel ga ik daar verder op in. Laat ik hier niet al te veel in herhaling vallen anders ga ik alles wat ik geschreven heb hier dunnetjes overdoen en dat is een beetje te veel van het goede.

  Een ander gesprek dat hier specifiek op in gaat staat HIER. Dit is een heel interessant gesprek maar wel ronduit schokkend wat zij daar allemaal verteld. Komt overigens ook wel weer terug in veel van mijn blog’s. Wat er wereldwijd echt gebeurt is zo in strijd met wat men aan de buitenkant ervaart dat men het niet makkelijk kan en zal accepteren wat ik in veel van mijn blog’s dan ook beschrijf. Daar komt dan ook nog bij dat het gros gemanipuleerd wordt en het cirkeltje is weer rond. Er zijn tal van manieren om het bewustzijn van mensen te onderdrukken of zelfs volledig uit te schakelen en een hele belangrijke wordt HIER besproken.

  Ik ga met u terug naar de film over het verschil in zielen. De zielen die ik bedoel zijn met nog veel minder dan de benoemde 15%. Ik heb ooit ergens een getal voorbij zien komen helemaal in het begin van mijn “klus” en daar sprak men over enkele tientallen wereldwijd! Enfin op zich maakt het niet veel uit het is maar om aan te geven dat het niet raar is dat wat ik hier aan het doen ben eigenlijk heel moeilijk te volgen is. Als je daarbij ook nog gaat begrijpen dat er op grote schaal daadwerkelijk “Mind Manipulatie” wordt toegepast dan is het niet echt vreemd. De daadwerkelijke gang naar de nieuwe wereld zal dan ook in worden geleid door ongeveer 15% van de wereldwijde zielen die nu allemaal langzaam aan het ontwaken zijn. Zij maken de sprong die nodig is om het massa bewustzijn het kritieke punt te laten bereiken om “DISCLOSURE” op alle gebieden af te dwingen. De overige 85% kan nu weinig doen maar zal nadat de technieken zijn beëindigd snel erbij worden gehaald. Weinig doen is overigens niet negatief bedoeld. Velen kunnen ook echt niets doen. Vandaar deze werkwijze. Wij zijn geen aardse zielen en zijn voor deze klus terug naar de aarde gekomen. Ik snap dat dit een aardig SF gehalte heeft maar dat bespreek ik verder op in deze reactie. Overigens zijn er tal van niet aardse zielen maar zielen die “terug” zijn gekeerd vanuit de hogere dimensies zijn er niet zo heel erg veel.

  Disclosure is niets anders dan openheid van de gang van zaken wereldwijd over tal van zaken die nu voor de massa worden weg gehouden. Dus ook buitenaards leven waar ik veel over schrijf. De reden dat zij zich niet aan ons opdringen staat HIER beschreven. In dit bericht staan meerdere linken die daar op in gaan. Als u HIER heen gaat dan staan daar een aantal films die ingaan op wat er zich hier op aarde afspeelt en heeft afgespeeld. langzaam gaat er steeds meer naar buiten komen en dat zal inderdaad voor velen niet te bevatten zijn. Vandaar dan ook langzaam. Ieder doet het op zijn of haar eigen tempo en dat is prima. Informatie waar men niet klaar voor is kan nooit en te nimmer worden “opgenomen”. Helemaal in het begin van dit bericht staat precies hoe het werkt. Het moet langzaam indalen en zijn werk gaan doen. Voor “ons” die terug zijn gekeerd om dit werk te doen is dat niet altijd makkelijk te volgen. Hoe verder wij komen des te groter wordt de afstand. Vandaar dat ik op bepaalde tijdstippen van de dag nu schrijf en verder houdt ik mij afzijdig van al het “geweld”. Met andere woorden en nu praat ik over mijzelf ik rust nu het grootste gedeelte van de dag en laat het fysieke lichaam zijn werk doen. Wat ik hiermee bedoel staat overigens helemaal uitgelegd in meerdere blog’s die u op de homepage van apollosolaris.com kunt vinden. Met geweld bedoel ik de chaos waarin de wereld zich bevindt. Hoe verder we komen des te meer mensen zullen er gaan ontwaken en allemaal wel wat te vertellen hebben. Wij die aan het front staan zijn dan eigenlijk zo ver dat wij ons daar niet meer mee kunnen bemoeien en dat bespreek ik ook in de blog de doos van Pandora. Wat ik gedaan heb is alles wat relevant is voor u om te weten verzamelen en verspreiden op mijn website’s. Dat heb ik dan ook de afgelopen tijd gedaan en daar ga ik nu langzaam een eind aan maken zoals ik dat ergens heb aangegeven. Het verhaal staat er nu wel z’on beetje. Natuurlijk gaan er nog heel veel details komen over alle praktijken maar die borduren eigenlijk weer een beetje voort op alles wat er op mijn sites vermeld staat. Het zal alleen nog wat verder de materie ingaan met de nodige bewijzen en gespreksverslagen van allemaal individuen die beginnen te praten. DE POLITIEK in dit land kan zo meteen ook niet echt een kant meer op en zal met zijn billen bloot moeten. Maar laat ik daar verder geen uitspraak over doen. Dat ziet u vanzelf gebeuren. Het heeft allemaal een beetje met het bewustzijn van allen te maken staat ergens een link in deze reactie. Kortom het gebeurt allemaal precies op het juiste moment en dat heeft weer een beetje te maken met het grotere plan of met andere woorden het GODDELIJKE PLAN. Tja lieve mensen dat is er. En dat heeft niets maar echt helemaal niets met geloof te maken zoals de mensheid dat momenteel kent. Mocht u daar meer over willen weten dan staat HIER wel een aardig boek en daarvoor geld de zelfde waarschuwing die ik u eerder gegeven heb. Lees dit NIET als u ook maar een heel klein beetje noem het even niet in balans bent. Lees de dingen die u kunt bevatten en laat de rest gaan. Komt vanzelf naarmate u verder komt. Ik begrijp dat mensen die een beetje de waarheid in gaan zien zich zorgen kunnen gaan maken. Want alles wat u heeft geleerd en dat u kent is inderdaad een grote leugen. Laat ik daar dit op zeggen. De waarheid moet eerst naar boven komen om verder te kunnen gaan. Dat noemt men ook licht in de duisternis. Het totale licht kan niet op aarde terug keren alvorens de mensheid in gaat zien wat de duisternis inhoudt. Je kunt geen nieuwe wijn in oude vaten doen. De oude vaten moeten eerst verdwijnen en dat is wat er zich aan het afspelen is. Dat gaat niet vanzelf. Ergens heb ik dat als volgt omschreven;

  Diegenen die de scepter zwaaien spelen het spel al heel lang. Gedurende dit spel hebben ze nog nooit verloren. Met andere woorden ze weten eigenlijk niet meer wat verliezen is. Dat is precies de reden dat ze van geen ophouden willen weten. Eigenlijk zijn ze net als u dit dit leest een beetje “gehersenspoeld”. Dit nu net negatief opvatten s.v.p. Wat ik u ook nog uit kan leggen is het volgende; Ergens geef ik aan dat het een relatief kleine groep met zielen wereldwijd is die het voortouw nemen. Zo klein dat velen eigenlijk niet kunnen begrijpen dat dit enige invloed uit kan oefenen op de bestaande macht. Heeft u enig idee hoe groot de echte kern is die aan de touwtjes trekken? Ik kan u verklappen die is heel erg klein. Hoe ze dit systeem altijd draaiende hebben weten te houden bespreek ik wederom in de blog die vaker terug komt en die ik u aan raad om te gaan lezen…..

  Wat buitenaards leven betreft. Overigens kan het zijn dat de huidige regeringen en dan voornamelijk die van de VS ermee naar buiten zullen komen maar dan is het niets meer dan een false flag. Een false flag is een operatie die als doel heeft globale angst te creëren. Ik bespreek dat HIER. Buitenaards leven dat hier is om de aarde en al het leven erop verder te assisteren in het assencie proces zal NIET aangekondigd worden door regeringen die het veld zullen gaan ruimen. Er is geen president of land ter wereld die dit gaat aankondigen. Ze zullen komen als de mensheid er klaar voor is en dat wordt uitvoerig in een vorige link besproken. Alles heeft met ons bewustzijn te maken en dat kunnen zij net als de huidige machthebbers dat hier op aarde ook met u kunnen doen, helemaal meten. Op het moment dat het de kritieke massa bereikt heeft zullen ze hier massaal landen. Ik heb geen idee wanneer dat zal zijn maar gezien de ontwikkelingen zal het niet echt lang meer duren. Als u overigens meer wilt weten over wie hier echt aan de touwtjes trekken dan staat HIER aardig wat. Het gaat allemaal wel een beetje verder dan een aantal “wereldleiders” die hier op dit moment in Nederland mooi weer spelen op initiatief van de VS over de nucleaire veiligheid in de wereld. Ik heb geen idee wat de werkelijke reden van deze poppenkast is maar er zit meer achter. Kom ik vast nog wel achter…

  Op zich had ik wel een beetje het idee dat ik het vrij snel doorhad en laat dat nu het geval zijn! Men is bezorgt om ons welzijn. Dat is wel een prettige gedachte vindt u ook niet? Op wie zijn initiatief was dit allemaal georganiseerd? Obama? Wow! verrassend! Heeft u DIT overigens wel eens gelezen? Nee? nu wel…Gaat best wel ver denkt u ook niet?

  Nu begeef ik mij een beetje op glad ijs. Maar gelukkig ik kan goed SCHAATSEN Even ter aanvulling die laatste opmerking ( I like this one!) staat HIER goed uitgelegd. Ook weer een kleine kanttekening. Ik heb anderhalf jaar geschreven dus er staat wel wat verspreid over een aantal van mijn sites. Niet alles sluit nog perfect aan bij mijn huidige beleving/realiteit. Dat komt omdat ik net als u die dit leest het proces van ontwaken heb moeten doorlopen. Met andere woorden. Ik zie de dingen inderdaad anders als een aantal maanden geleden. Neemt niet weg dat ik 100% achter alles sta wat ik gezegd of gedaan heb. Het was toen mijn beleving en ik schaam mij voor helemaal niets. Schaamte is een reactie gebaseerd op ANGST en die ken ik niet. Het is niet anders. Dat is ook een van de redenen dat ik mij nergens voor in zal houden.

  Ik zie mijn lichaam als een instrument om te bereiken wat het grotere plan met ons voor heeft niets meer en niets minder. Angst is nadenken over de gevolgen van een handeling. Vandaar de opmerking die u vaker zult tegenkomen, “Angst is een keuze”. Als u een begin gaat maken met het verhogen van uw eigen frequentie dan zult u gaan merken dat het begrip angst steeds meer op de achtergrond zal verdwijnen net als uw ego dat ook een overlevingsmechanisme is. Zodra u gaat begrijpen dat er niets is om bang van te zijn gaat uw ego steeds minder te vertellen krijgen en uiteindelijk zal het zijn spreekwoordelijke mondje gaan houden. Dit klinkt allemaal prachtig en zal ongetwijfeld op de nodige weerstand stuiten, maar zie het zo. Hoe bozer u wordt des te beter beseft uw onderbewustzijn dat het klopt wat u leest. Nu nog een kwestie van doorzetten en u komt waar uw ziel heen wil want die doet echt zijn best. UW ZIEL WIL VERDER want die voelt de stijging wel. Dat is niet heel erg vreemd want uw ziel is energie net als uw omgeving en alles wat is. Zelfs uw lichaam is gewoon energie zei het in vaste vorm maar dat wordt HIER tot in de puntjes uitgelegd.

  Het vervelende is alleen dat het ego hier helemaal geen zin in heeft. HIER staat wel het nodige dat betrekking heeft op het hele proces van het loslaten van het “alterego”

  Terug naar het stukje tekst over de 60 wereldleiders die zich in dit mooie land verzamelt hebben om over boeven te praten. Grote boeven die met vuurwerk spelen. HIER staat overigens een film die het mooi voor u uitlegt. Vraag me dan wel af waarom een heel land daarvoor op ZIJN KOP gezet moet worden maar dat terzijde. Had gewoon in een korte film gekund.

  Terug naar mijn rol. Dat is ook een van de redenen dat ik niet echt een lange geschiedenis heb die normaliter toe behoort aan mensen die onder de categorie “wakkeren” vallen. In die groep zijn er mensen die tientallen jaren bezig zijn met dit proces en sommigen hebben tal van boeken geschreven, dan komt er een koekenbakker die zichzelf Apollo Solaris noemt en het wel eventjes komt vertellen. Dat is eigenlijk voor niemand goed te behappen dus ook niet voor diegenen die een beetje “naam” hebben gemaakt in de eerdere genoemde wereld. Maar dat heeft een reden die ik verderop bespreek. Overigens is “komen vertellen” niet helemaal juist. Ik maak gebruik van alle kennis die er is en die door heel veel zielen wereldwijd geschreven is. Mijn rol is alleen om dat allemaal te verzamelen en daarmee de echte boeven om de oren te slaan. Dat is eigenlijk een beetje het kunstje dat ik goed beheers. En dat is op zich niet zo heel vreemd want het kunstje dat ik nu uitvoer heb ik al een keertje eerder gedaan. Zelfs in een andere hoedanigheid. Ik voel een beetje op voorhand aan wat uw machthebbers gaan doen. Eigenlijk loop ik altijd een stap op ze voor. Dat is best lullig want ze maken daardoor eigenlijk geen schijn van kans. Maar spelletjes worden ook niet altijd even eerlijk gespeeld vandaar dat ik ook een beetje vals mag spelen snapt u?

  Een kleine hint; Ga bijvoorbeeld naar een social network site zoals twitter en zoek iemand die echt naam heeft gemaakt en op zich prima boeken en of artikelen schrijft. Zeg maar een echte “bekendheid” Helemaal niets op aan te merken. Grappig om te zien is dat deze mensen heel veel zogenoemde “volgers” hebben maar vaak zelf niemand of maar heel weinig anderen zullen volgen. Het probleem bij deze groep is dat waar ieder mens vatbaar voor is en luistert naar de naam EGO.

  Ik begrijp dat ik met deze mededeling het risico loop om de spreekwoordelijke uitspraak van de spiegel voorgeschoteld te krijgen maar dat risico neem ik op de koop toe. Zoals ik vaker laat terug komen gaat het mij om het eindresultaat en niet of mensen het leuk vinden wat ik allemaal schrijf. Ik weet als geen ander dat zo goed als alles wat ik geschreven heb relatief gezien door weinigen gelezen wordt maar dat is ook niet echt interessant. Nu kan het zijn dat u denkt maar waarom doe ik dan zoveel moeite om alles op te schrijven. Dan kunt u het beste weer terug gaan naar het begin van deze reactie. Mensen pakken de signalen toch wel op en als het juiste moment komt dan komt de benodigde informatie beschikbaar. Daarnaast is het een bescheiden hoeveel zielen die wereldwijd nodig is om alles dan ook daadwerkelijk af te dwingen. Als het een kwestie van 1 op 1 zou zijn geweest was het gewoon over en uit. De verhouding heb ik ooit ergens voorbij zien komen maar gaat echt om 1 op de miljoen zielen. Met andere woorden als in een land als Nederland 16 mensen daadwerkelijk met elkaar zijn verbonden en via GAIA de energieën uit wisselen dan compenseert dat de rest van de overige bevolking in heel het land. Dan kunt u straks ook een beetje mijn boodschap begrijpen dat zij die deze taak op zich hebben genomen eigenlijk zo goed als onaantastbaar zijn.

  Ze zijn te belangrijk voor het gehele proces en hebben inderdaad bescherming. Hoe dat werkt ga ik hier nu niet verder uit de doeken doen. Met GAIA verbonden betekent dat wij daadwerkelijk energieën met MOEDER AARDE uitwisselen. Ik doe dit dagelijks.

  Vandaar dat ik dan ook een vrij korte lijfspreuk heb die u HIER kunt vinden. Ik doe alles een beetje op mijn manier en die gaat echt werken. Dat is het enige dat ik met zekerheid kan vertellen. En op mijn manier is niet dat ik alles alleen doe. Ik heb mij net als anderen die deel nemen aan dit werk te houden aan bepaalde regels. Ik heb wel heel veel vrijheid en kan als ik dat echt zou willen erg ver gaan. Nog verder dan dat wat ik momenteel doe. Maar als het een gevaar vormt voor het goddelijke plan zal ook ik na een aantal waarschuwingen gewoon uitgeschakeld worden. Hoe dat werkt bespreek ik in DEZE BLOG Wat daar staat zal op dit moment voor zo goed als iedereen als fictie worden bestempeld. Laat ik dit daarop zeggen. U gaat begrijpen dat mensen die Science fictie boeken schrijven meer realiteit bezitten en de waarheid veel beter benaderen dan welke econoom of geschiedenis schrijver dan ook. Dat komt omdat de eerste categorie vaak met het hart schrijft en de tweede schrijft voornamelijk met het hoofd. Het hart kent de waarheid niet uw hoofd. Dat betekent niet dat ik alles dat met het hoofd geschreven wordt als zijnde niet waarheid bestempel, maar vaak wordt door deze groep de bestaande kennis als waarheid gezien en daar wordt dan weer verder op voort geborduurd. Eigenlijk zou deze groep samen moeten gaan werken met de groep die Science fictie boeken schrijft en volgens mij gebeuren er dan wonderen.

  En diegenen die echt wakker gaan worden en met echt bedoel ik dan ook echt “VOLLEDIG”. Die gaan wel snappen wat er hier speelt. Vandaar dan ook mijn opmerking volledig…
  Volledig wakker is dat je alle processen en wat daarop volgt kunt overzien en begrijpen. Echt alles. Zelfs de reacties op reacties en waarom deze gegeven worden. Dan zelfs die nog kunnen begrijpen. Gisteren ontving ik een heel mooi artikel dat dit mooi beschrijft. Het staat HIER Dus lieve mensen die dit lezen. Het gaat echt allemaal best wel ver. Vandaar dat er zielen op aarde zijn met eerder genoemde “spoedcursus”. Dat is niet omdat deze zielen beter zijn maar omdat ze iets missen dat eigenlijk zo goed als iedere ziel op aarde wel heeft en dat is EGO. Wij hebben wel een EGO maar dat is een imitatie ego om hier ons werk te kunnen doen. Helemaal zonder zouden wij ons niet staande kunnen houden tussen al het geweld. Vandaar dat dit ons is gegeven. Maar wij begrijpen ook dat dit geen echt EGO is. Snapt u nu hoe ver het allemaal gaat?

  Overigens is het niet alleen een imitatie ego maar ook het ontbreken van enige vorm van karma die zielen zoals ik gekregen hebben om onze taak uit te kunnen voeren. Karma is niets meer dan in het huidige leven gevoelens in balans brengen die in vorige levens opgedaan zijn en nu hersteld moeten worden. Karma kan een nadelig effect hebben op het ascensie proces omdat dit een ballast vorm evenals het menselijk ego. Om die reden zijn wij zonder gereïncarneerd. Overigens wisten wij dat pas nadat wij ontwaakt waren en dan gedurende het proces vielen de puzzelstukjes op zijn plaats.

  Wat het ontwaken betreft kan ik dit nog wel als aanvulling geven. Voor de meesten zielen op aarde is het een langzaam proces. De mens gaat de energieën die de aarde bereiken langzaam integreren in zijn fysieke lichaam. (Zie bericht hierboven m.b.t. Schumann resonantie). Diegenen die hier met eerder genoemde opdracht geplaatst zijn zijn er min of meer letterlijk bijgehaald zoals ik dat in een brief heb beschreven. Ook voor mij was dat een heftig moment en heeft dat min of meer bijna mijn leven gekost. Dat komt omdat mijn lichaam net als dat van de meesten niet voorbereid was op het ontvangen van zoveel energie in een keer. Energie stroomt door ons lichaam via de 7 basis chakra’s. Maar die moeten dan wel in beweging zijn. Op het moment dat ik de energie ontving was ik alles behalve spiritueel bezig zoals u heeft kunnen lezen. Dat is de reden dat ik bijna het loodje legde en voor omstanders toen helemaal niet meer te volgens was. Familie dacht toen letterlijk dat ik gek was geworden.

  De energie was letterlijk in een mum van tijd door mijn chakra’s gestuurd terwijl deze niet in beweging waren. Dat is een van de redenen dat ik tot op het moment van het ontwaken veel met sport bezig was en vaak in de sauna zat. Het fysieke lichaam moest dit aankunnen anders was het heel simpel over en uit. Toen de energie binnen was ben ik een begin gaan maken met mijn werk zoals u dat eerder heeft kunnen lezen. De reden dat ik deze energie in een keer gekregen heb kan ik het beste als volgt omschrijven. Ik was eigenlijk niet klaar om het werk te kunnen doen. Door het integreren van deze energie in mijn lichaam kon ik op de een of andere manier bereikt worden door diegenen die mij hier geplaatst hebben. Veel van wat ik toen deed, ging met de nodige hulp. Die hulp werd naarmate ik zelf verder kwam steeds minder tot het moment kwam dat ik het helemaal zelf aankon. Nu krijg ik nog wel hulp maar dan moet ik er echt om vragen. Zie het een beetje als op eigen benen leren staan.

  Daarnaast ben ik begonnen met het in beweging brengen van de 7 basis chakra’s. Toen die eenmaal vloeiend draaiden heb ik contact met de kosmos gemaakt en dat gaat via de kruin chakra die nu permanent open staat. Ik bedoel daar het volgende mee. Ik kan nu op ieder gewenst moment contact maken met andere entiteiten die mij behulpzaam zijn in het proces. Sinds een aantal maanden ben ik zover dat ik zelf hulp kan bieden en dan met name aan het doorgeven van de energieën van GAIA zoals eerder aangegeven. Ik hoef niet eerst de basis chakra’s in beweging te zetten. Die draaien al en zorgen voor een vloeiende doorstroom van energie. Er is een ding dat ik niet weet en dat is hoe men met mij contact maakte helemaal in het begin. Zoals ik aangeef is mijn kruin chakra ergens in december van het vorige jaar helemaal opengegaan. Maar kort na mijn ontwaken in 2012 heb ik heel veel “hulp” gehad. Ik moet u daar het antwoord schuldig op blijven. Het enige dat ik mij kan voorstellen is dat de hulp die ik kreeg ter plekke werd gedaan. Met andere woorden. De “hulp” was in de vorm van energie zelf afgedaald naar de lagere dimensies om mij hier te kunnen assisteren een andere weg kan ik mij niet bedenken want contact maken zoals ik dat nu kan was toen onmogelijk. En als ik terug denk aan die periode dan leek het inderdaad ook alsof ik letterlijk “bestuurd” werd. Dat is een gewaagde uitspraak en kan met het huidige bewustzijn van de gemiddelde mens gezien worden als S5 maar het is niet veel anders dan de technieken die gebruikt worden op aarde op u in de “matrix” te houden.

  Op de homepage van apollosolaris.com staan links met betrekking tot muziek en het activeren van het DNA. Dat klinkt allemaal erg ingewikkeld en duur maar in principe is het niets meer dan met muziek de chakra’s in beweging gaan krijgen. Als deze eenmaal goed doorstromen dan is er inderdaad andere muziek beschikbaar die speciaal gemaakt is om “verder” te komen. Zonder muziek gaat het ook maar zal het allemaal aanzienlijk langer gaan duren. Dat komt omdat de frequentie van moeder aarde dagelijks toeneemt en alles wat leeft zal zich daar op aan moeten passen. Een film die ik u aan raad staat HIER. Een andere film die eigenlijk verplichte kost op iedere school zou moeten zijn vind u HIER. Deze film is in korte termen PRACHTIG!!!. Hierin wordt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk contact met de natuur is dat de meesten en dan vooral de westerse mens geheel kwijt is geraakt. Ook wordt uitgelegd hoe schadelijk de menselijke beïnvloeding is op de basis frequentie van onze aarde. Dit is de Schumann frequentie die u vaker tegen zult komen. Het is essentieel om u daar als levend wezen op aan te sluiten. Dat hebben we gedurende de evolutie ook gedaan alleen is dat door diverse factoren die in beide films besproken wordt enigszins “ontspoort”. De reden is eigenlijk heel simpel. Hoe verder iemand van de natuur verwijdert raakt des te makkelijker is hij of zij te manipuleren. De matrix waarin u letterlijk vast zit wordt uw werkelijkheid. De matrix is niets meer dan een KUNSTMATIG BEWUSTZIJN dat nodig is voor de macht hier op aarde om u in eerder genoemde matrix vast te kunnen houden en om als slaaf te kunnen fungeren. Dat is de voornaamste reden dat men letterlijk alles doet om de natuur te vernietigen. Ik heb ergens geschreven wij zijn natuur. Dan snapt u nu ook wat “men” met ons wil doen en ons is de 99%…..

  Terug naar muziek. Muziek is een manier om mee te gaan met deze stijging. Als u zich blijft vastklampen aan de oude energie die langzaam helemaal gaat verdwijnen zullen mensen ziek worden en ik snap dit is vrij hard en confronterend maar uiteindelijk sterven. Ik heb hier een blog over geschreven. Wat daar staat gaat nog verder dan dit wat u hier leest. Mijn verzoek is dan ook om los te laten wat “te ver ” gaat in uw beleving. Maar er staan wel heel bruikbare stukken tekst die ingaan op de verhoging van de energieën en hoe dat allemaal wordt gedaan. HIER staat ook veel geschreven over de verhoging van de energieën en hoe ermee om te gaan en een blog die ik daar over geschreven heb staat HIER

  De blog staat HIER. Ook deze blog is op mijn manier geschreven. Dat betekent dat het een prikkel reactie ten aanzien van uw EGO tot stand zal brengen. Probeer dat te negeren en probeer gewoon de blog uit te lezen. Het EGO negeren is de eerste stap om echt “verder” te komen. Iemand die letterlijk alles dat beschikbaar is omtrent dit gehele proces op een website heeft geplaatst kunt u HIER vinden. Daar staat wel z’on beetje alles wat er bekend is aangaande het hele ascensie proces dat nodig is om de mensheid naar de Gouden eeuw te kunnen brengen. Deze tijd komt er sowieso. Daar is niets tegenin te brengen en zelfs diegenen die hier op aarde al voor decennia de scepter zwaaien kunnen dit proces niet tegen houden. Als u naar de volgende LINK gaat dan staat daar het nodige over het proces. In het begin artikelen van anderen en als u door scrolt naar beneden dan komt u een blog tegen die ik zelf geschreven heb. Ook weer met tal van links en doorverwijzingen. Het eerste bericht in deze link heet “The New Call” Daarin staat op een begrijpelijke manier uitgelegd wat er allemaal op de mensheid af gaat komen. Ik snap dat velen die het lezen er eigenlijk allemaal weinig mee kunnen. Maar lezen is al heel wat. Daar begint eigenlijk dit bericht ook mee…

  Het kan zijn dat het u op gaat vallen dat ik heel erg mijn best doe om veel begrip te tonen voor diegenen die de berichten lezen. Dat klopt. Daarnaast zal het u op gaan vallen dat ik mijn best doe om u duidelijk te maken hoe een en ander tot stand is gekomen waardoor er een kans bestaat dat wat ik allemaal schrijf voor de meesten alleen nog maar meer aversie kan veroorzaken. Het heeft voor mij geen zin om mij bescheiden op te stellen en net te doen alsof ik het zelfde ben als u dit dit leest want dat ben ik niet. Om de hete brei heen draaien is iets wat de mensheid altijd gedaan heeft en daar doe ik niet aan mee. Dus ja het kan zijn dat u moeite heeft met dat wat ik schrijf en dat u het idee krijgt dat ik mij meer voel dan een ander.

  laat ik dat kort en krachtig beargumenteren. Nee dat ben en voel ik niet. Ja ik ben anders. En dat anders gaat u straks verder helpen. Het heeft geen zin om hier nog verder op in te gaan. Of u snapt het of u verwerpt het. Daar kan ik helaas weinig aan veranderen. Wat uw keuze en reactie straks ook zal zijn is op zich niet relevant. Vandaar dan ook deze werkwijze. Beetje eigengereid, wellicht tikkeltje arrogant maar o zo effectief. Laat dat nu MIJN DOEL zijn…

  Overigens een kleine kanttekening. Ik kan niet meer schrijven zoals ik dat in het begin van 2013 deed. Die brieven zijn aardig zakelijk en strak geschreven. Ik noem dat de oude wereld. Nu we steeds meer richting de nieuwe gaan lukt het mij niet meer om zo te schrijven. Dat even ter info…
  Verder is dit bericht met verschillende soorten energie geschreven maar diegenen die wat verder zijn zullen begrijpen wat ik hiermee precies bedoel.

 2. In dit bericht geef ik aan dat er bepaalde zielen op aarde zijn die niet vatbaar zijn voor “Mind Manipulatie”. Eigenlijk geef ik in de opmerking al aan wat ik hier mee bedoel. Wellicht dat het u op gaat vallen dat ik vaak over de ziel spreek. Dat is precies het antwoord op de uitspraak. Het spreekt voor zich dat u dan zich wel een beetje verdiept moet hebben in alles wat met onze ziel te maken heeft maar dat ter zijde.

  Laat ik het een beetje proberen uit te leggen. In bepaalde blog’s ga ik er ook op in maar deze uitleg heb ik nog niet eerder gedaan. De ziel kiest zijn ouders, plek van geboorte en programma uit. De ziel is energie net als alles dat is. Er zijn verschillende soorten energie. In het DNA van het menselijk lichaam zit de blauwdruk van de ziel. Omdat deze verschillend zijn is niet iedere ziel het zelfde. Sommigen die hier terug zijn gekeerd hebben een andere soort energie, DNA, blauwdruk en die is niet vatbaar voor magnetische straling. Dat wat gebruikt wordt om de gedachten van mensen te manipuleren. Ik weet alleen dat dit klopt maar hoe technisch een en ander werkt heb ik geen flauw idee. Het kan zijn dat het te maken heeft met de werking van onze hersenen en hoe het met het DNA communiceert maar ik dat is maar een idee. Wellicht kom ik het ergens nog tegen. Ik benoem het ergens in een artikel en spreek dan over bekabeling. Eigenlijk is dat het zelfde. De bekabeling werkt anders. Enfin hoe dat precies allemaal zit kom ik nog wel op. Ik heb in ieder geval proberen duidelijk te maken waar het verschil zit en gelukkig ben ik niet de enige die dat verschil benoemt. Mocht ik artikelen vinden die het “technisch” onderbouwen dan zal ik ze plaatsen.

  Wat mij overigens nu te binnen schiet. Ik heb heel veel geschreven. Er staan brieven tussen die door vrijwel iedereen wel begrijpen worden, en er staan uitspraken tussen die door vrijwel niemand te begrijpen zijn. Dat is op zich een aardig bereik al zeg ik zelf. Ergens heb ik staan. Ik kan niet dood, dat nuanceer ik daarna door er een aanvullende opmerking aan toe te voegen nadat “fysieke ascensie” heeft plaats gevonden. Maar zelfs dat gaat voor de meesten te ver. Ik loop hier door het risico dat alles met een korreltje zout wordt genomen. Maar ik wist natuurlijk wel waar ik aan begon en dat een dergelijke gewaagde uitspraak wel ergens op gebaseerd moest zijn. Laat ik u dit zeggen. Het duurt niet lang meer voor dat vergelijkbare uitspraken komen uit een andere hoek. Met andere woorden, wat zij zeggen slikt u voor zoete koek. Vandaar dat ik mij er wel aan waag om naast begrijpelijke brieven ook minder te bevatten brieven te schrijven. Meer wil ik nu hierover niet kwijt maar ik plaats het in dit bericht zodra ze verschijnen want dat kan ieder moment gebeuren. Zoals altijd een kleine tip, het heeft weer met DNA te maken. 9/12/2014 Laatste blog waar ik over dit veranderingsproces spreek staat HIER

 3. Het duurt niet lang meer voor dat vergelijkbare uitspraken komen uit een andere hoek;
  “THE OLD PARADIGM of birth to death represents an outdated concept that is woefully inadequate in defining the unfolding reality of expanded awareness,” he stated in the interview with Waking Times. “Materialist science is at the end of its days as most scientists are changing their views. The old concepts are soon to be relegated to the same dust bin as ‘the earth is flat’ as we develop a more mature understanding and transcend old beliefs.”

 4. Hierboven staat een heel verhaal en er staat ook het een en ander over de heer Putin geschreven. Nu wordt er veel over deze man geschreven vooral in de westerse media. Het is niet allemaal even leuk wat ze schrijven. Vraag me soms af waarom dat allemaal zo moet. Maar daar kom ik nog op..4/6 Brief over Putin staat HIER


  Helemaal gek is hij overigens niet. Zie je vaak bij mensen die het spelletje MIKADO eenmaal doorhebben. DE STOKJES heel voorzichtig aanraken grappig hè?

  Nu ben ik al een poosje bezig om deze PURE MISDAAD voorgelegd te krijgen maar dat lukt niet zo goed. HIER staan de brieven. Nu heeft de VS wel meer op zijn kerfstok en ik heb het idee dat het langzaam allemaal naar buiten gaat komen. Eigenlijk ook een soort van doofpot maar dan een hele grote. Als je eenmaal gaat begrijpen wat de leiders van dat land allemaal op hun kerfstok hebben dan is Nederland nog een soort van Efteling. Nu hebben ze wel plannen om er een heel groot pretpark van te maken maar laten we daar maar niet in gaan trappen. Tenzij u graag in de achtbaan zit dan moet u gewoon met uw handjes over elkaar blijven zitten en wachten op wat er gaat komen. Wordt dat een soort van Doodemans rit.

 5. Voor diegenen die het grotere plaatje beginnen te zien. HIER een artikel waar over de “dubbele boekhouding wordt gesproken die ik eerder in deze blog bespreek. Ik verwijs u dan naar een filmpje maar hier wat extra info. Ik maak de zelfde fout als in de reactie van 2 juni maar de link is HIER

  Verder haal ik in deze blog aan dat het een relatief kleine groep is die aan de touwtjes trekken en de methoden die ze daar voor gebruiken. The Illuminati Agenda LINK

  IN het verhaal dat ik hierboven beschrijf bespreek ik het moment dat “ik erbij werd gehaald” In de Tweet hieronder staat een artikel dat dit verder beschrijft. Dat is ook een van de redenen dat ik zo hamer op mediteren. Zonder mediteren kunnen wij geen verbinding met onze hartchakra maken en blijven we min of meer gemanipuleerd zoals dat in het artikel besproken wordt. Het klopt aardig met het verhaal dat ik heb geschreven in mijn blog “Ik ben hier om te HERSTELLEN wat ik fout heb gedaan”. Het leed dat mensen elkaar en dieren aandoen heeft hier mee van doen. Zonder contact met de hartchakra zijn mensen tot de ergste dingen in staat. Ik ga u hier nu niet naar een pagina doorverwijzen met bewijzen want daar barst het internet een beetje van uit zijn voegen. De oplossing is dus weer contact te gaan maken met je hart. ( Mannelijke en vrouwelijke is uit balans). 9/12/2014 HIER wordt ingegaan hoe het komt dat deze energie uit balans is en wat de werkelijke reden achter alles is.

  “GOD IS; I AM; WE ARE”
  “BE GOOD, BE LEGAL, TELL TRUTH”
  Love & Light ~Apollo

 6. Het is een aantal maanden geleden dat ik in dit specifieke bericht een reactie geplaatst heb maar nu lijkt me een mooi moment.

  HIER staat een reactie met een link `met heel veel NEGATIEF nieuws`

  Nu heb je negatief nieuws dat gebruikt wordt om mensen te attenderen op het feit dat er iets structureels fout zit en je hebt negatief nieuws dat gebruikt wordt om angst te voeden. ANGST wat nodig is om mensen te kunnen blijven controleren. Snapt u een beetje waar ik heen ga? Ik zeg niet dat ik hier op deze site de absolute waarheid verkondig maar ik probeer wel mijn steentje bij te dragen aan een betere wereld. Ik zoek dus ten alle tijde de balans. Soms lastig om deze er uit te kunnen filteren, maar dat kan alleen als u in frequentie omhoog gaat. Vandaar dat ik zo hamer op innerlijke rust en meditatie.


  Tip! Komt u op een alternatieve nieuwszendersite die u alleen met negatief nieuws om de oren slingert dan zijn er op zijn minst redenen voor een gezonde argwaan. (BRON: Infowars) Laat u niet bang maken door alternatieve media LINK En deze wil ik hier op deze site graag benadrukken!

  HET SPEL IS GESPEELD. TIJD OM HET SPEELVELD OP TE RUIMEN. WERELD BEVRIJDING IS MEDE UW VERANTWOORDELIJKHEID. ALS U NIET LANGER WILT WACHTEN ONDERNEEM DAN ZELF ACTIE.

  “GOD IS; I AM; WE ARE”
  “BE GOOD, BE LEGAL, TELL TRUTH”
  Love & Light ~Apollo

 7. In deze blog heb ik geschreven wat er zich achter de schermen allemaal aan het afspelen is. Nu stuitte ik op het volgende bericht maar ga er verder niets aan toevoegen.


  Even afwachten wat er allemaal gaat komen lijkt mij nu wel verstandig. Verder zou ik zeggen breek de dag en tik een eitje. Het is bijna Pasen en dan mogen de kippen weer OVERUREN draaien…..


  Het volgende bericht gaat verder in op wat er zich achter de schermen allemaal aan het afspelen is en ja dat gaat ver. Ik heb het talloze keren terug laten komen en doe het hier nog een keer dunnetjes over. De huidige macht hier op aarde zal DOORGAAN met zijn manipulatie tot het moment komt dat het collectieve bewustzijn ver genoeg is gestegen en dat we naar een NIEUWE REALITEIT gaan. Tot dat moment zullen ze er letterlijk alles aan doen om dit moment zo lang mogelijk uit te stellen want tegen houden kunnen ze het NIET.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Poppenkastland - Apollo Solaris | Apollo Solaris - […] de hulp die ik veelvuldig bespreek. Om hier iets van te begrijpen verwijs ik u naar het volgende STUK…
 2. Hommels gaan de bijen achterna: kwart sterft uit - Apollo Solaris | Apollo Solaris - […] doet.  Daarin wordt ook uitgelegd hoe het komt dat onder andere de bij uitsterft. Als u naar DIT BERICHT…

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: