Money as Debt, samenvatting deel 1 | When money drives most of the activity on the planet, it’s essential that we understand it.

Deel 1 van de samenvatting van de 5 delen. Als je de 5 filmpjes bekeken hebt dan is de kans groot dat je gaat inzien dat het scheppen van geld eigenlijk als fundament heeft het creëren van schuld.  Zolang burgers zich in de schulden blijven steken blijft het systeem in zekere mate werken. In zekere mate. Hierover straks meer duidelijkheid en dat ook hier grenzen aan zitten en daar lopen we momenteel wereldwijd tegenaan. In filmpje 1 zie je de goudsmid die het goud van de burgers verzameld en daar reçu’s voor uitschrijft. Deze hebben als onderliggende waarde de waarde van het fysieke goud zelf. Op zich een prima en transparant systeem. De goudsmid verdiend dus geld aan het opslaan en beheren van goud en daar waarde coupons voor uit te schrijven. Prima te volgen en helder.

Wat er  nu gaat gebeuren is eigenlijk het prille begin van de problemen waar we nu wereldwijd mee te kampen hebben. Ik ga stap voor stap verduidelijken wat er gebeurt. De goudsmid gaat inzien dat hij meer geld kan verdienen, Aan de basis ligt de gedachte dat de pandhouders nooit allemaal tegelijk hun goud op komen halen. Hij schrijft dus coupons uit met de waarde van het fysieke goud dat mensen kunnen uitgeven als ware het,  het goud zelf. Omdat niet iedereen tegelijk zijn goud komt ophalen komt hij op het idee om zijn  goud uit te gaan lenen en daar rente voor te gaan rekenen. De reçu’s die de goudsmid uitschrijft worden dan erkent als wettig betaalmiddel en de leners beginnen om leningen te vragen in de vorm van deze reçu’s in plaats van het fysieke goud dat veel te zwaar en onhandig is om  als betaalmiddel te laten fungeren.

Terwijl de industrie zich uitbreidde komen steeds meer mensen langs om leningen aan te vragen die nog steeds gebaseerd zijn op het fysieke goud dat de goudsmid in eigendom heeft. Hij komt dan op een nog beter idee. Hij wist dat nooit iedereen tegelijk langs kwam om het goud dat ze bij hem in bewaring hadden gegeven op te komen halen. Hij gaat dan leningen uitschrijven met als onderliggende waarde het goud dat niet van hem was maar van de pandhouders. Zolang iedereen netjes zijn leningen terugbetaald is er geen vuiltje aan de lucht. Hij gaat steeds meer geld verdienen en gedraagt zich daarnaar. Hij geeft het geld uit dat hij heeft verdient met het uitlenen van geld en het rekenen van rente dat als onderpand heeft het goud van zijn dorps genoten. De burgers worden argwanend en dreigen hun goud massaal op te komen halen. Maar het ingenieuze plan werkt. Het fysieke goud ligt immers gewoon in de kluis.  De houders van het goud nemen het niet op maar komen op het idee om mee te profiteren van het systeem. Ze vragen een deel van de rente die de goudsmid aan haar leners rekent. Het eigenlijke “bankieren” is begonnen. De goudsmid, nu bankier betaald een lagere rente op de stortingen van andermans geld die hij dan uitleent tegen een hogere rente. Het verschil in rente dekt de kosten van de bank en er wordt winst gemaakt. Op zich nog steeds helder en transparant en een verantwoorde manier om in de behoefte van krediet te voorzien. Alleen werkt het huidige bankieren helaas niet meer zo transparant. Terug naar het filmpje waarin we zien dat de bankier die nu zijn winst moest delen op zoek gaat naar alternatieven om meer winst te maken. Ondertussen breidt de industrie zich verder uit en komen er steeds meer mensen die krediet wensen om het groeiend aantal producten en diensten af te kunnen nemen.  Maar nog steeds is het aantal leningen dat de bankier uit kan schrijven gelimiteerd aan de totale hoeveelheid goud die de bankier van iedereen in zijn kluis heeft.  Hij komt dan op een nog gewaagder idee, dit idee wordt benoemd in mijn artikel; LINK ,  namelijk het loslaten van de koppeling van de goudprijs in 1973 ook wel genoemd het “systeem van Bretton Woods”.

Hij alleen weet hoeveel goud er in de kluis ligt. Hij komt dan op het idee om reçu’s uit te schrijven met als onderpand goud dat niet fysiek in de kluis aanwezig is.  Het basisprincipe dat als niet iedereen tegelijk langs komt om zijn of haar goud op te halen werkt dan nog steeds. De bankier creëerde dus eigenlijk geld uit het niets. Er was immers geen goud dat daadwerkelijk als onderpand diende. De verdiensten werden alsmaar groter.  In principe een idioot idee dat de bankier geld kon verdienen op basis van gebakken lucht. Maar het werkte, mensen hadden het systeem niet door en de hebzucht van de bankier die zo wel heel gemakkelijk geld verdiende steeg hem naar zijn hoofd. Opnieuw worden de mensen achterdochtig en vragen zich af hoe hij toch zo rijk kon zijn. Sommigen komen dan op het idee het goud op te eisen in plaats van de papieren reçu’s. Het gerucht verspreide zich snel en de houders komen dan massaal hun goud opeisen. Omdat het geld dat de bankier had uitgeleend niet allemaal door fysiek goud werd gedekt kon de bankier niet alles terug betalen en ging de bank failliet, dit te vergelijken met een huidige bank run. Deze run op de bank ruïneerde individuele banken en schaadde de reputatie van bankiers wereldwijd.  In principe lag het nu voor de hand dat het creëren van geld uit het niets werd verboden. Maar en nu kom een cruciale! Een handeling die mede mijn onderbouwing vormt in het eerder geschreven artikel “uitweg uit de stalen kooi” LINK

Het “systeem” of met andere woorden het kapitalisme dat dan zijn voedingsbodem verkrijgt  was inmiddels een daverend succes aan het worden  en de kredieten die nodig waren om het systeem draaiende te houden waren onmisbaar geworden. Het creëren van geld uit het niets werd in de praktijk gelegaliseerd en het werd zelfs gereguleerd! Er werden limieten afgesproken waaraan bankiers zich moesten conformeren. De hoeveelheid geld uit het niets moest in een bepaalde verhouding staan met het fysieke onderpand in goud. Op dat moment was het werkelijke bedrag aan leningen al een veelvoud van de hoeveelheid goud die er tegenover stond. Meestal werd er een verhouding van 1:9 aangehouden. Dat wil zeggen dat er voor iedere dollar 9 konden worden gecreëerd. ( geld uit het niets). Omdat bankiers zich hadden geconformeerd aan deze verhouding kwamen er regelmatig controles. Ook werd er toen afgesproken dat indien er zich een bank run zou voordoen op een lokale bank de centrale bank hen te hulp zou schieten. Dit door middel van het daadwerkelijk plaatsen van fysiek goud op de balans van de bank. De verhouding van 1:9 wordt hierdoor verdund en de bank kan blijven bestaan. Klanten krijgen het vertrouwen weer terug en het circus kan zich blijven herhalen. Alleen als er een veelvuldige run op lokale banken zou ontstaan zou de krediet bubbel kunnen barsten en het systeem zou instorten. Op dit moment zijn alle banken wereldwijd met elkaar verbonden in een gigantisch netwerk van banken. Het principe van lokale banken die gesteund worden door een centrale bank is de basis van het wereldwijde bankieren en is een uitermate complex systeem geworden. Daaraan tegen is de daadwerkelijke hoeveelheid fysiek goud dat de werking van het oorspronkelijke systeem, met later de gecreëerde verhouding van 1:9 gekrompen tot vrijwel niets. Omdat deze verhouding vrijwel volledig weg is, is de basisaard van geld in principe compleet veranderd. Als we terug gaan naar een begin waarin de goudsmid een reçu’s uitschrijft,  dan is de onderliggende waarde goud. Tot de koppeling van de goudprijs stond op een bankbiljet het volgende; Inwisselbaar voor een vaste hoeveelheid goud of zilver. Vandaag de dag kan een papieren biljet of digitaal geld alleen worden ingewisseld voor een vergelijkbaar biljet of een zelfde hoeveelheid digitaal geld.

Nu komt een hele belangrijke! We gaan terug naar de goudsmid. In het prille begin waren de reçu’s die hij vervaardigde gebaseerd op privaat gecreëerd bankkrediet. Deze werden vorm gegeven door middel van private bankbiljetten die mensen mochten weigeren. Beetje vergelijkbaar met het weigeren van een cheque  die iemand uitschrijft waarvan hij niet zeker weet  of deze gedekt is. Tegenwoordig creëren de lokale banken geld uit het niets. Er is totaal geen onderpand als waarde. Althans niet een die de basis vormde voor het oorspronkelijke geldsysteem namelijk goud. De centrale overheden fiatteren,  of met andere woorden geven hun goedkeuring aan deze manier van geldschepping. Dit geld dat dus eigenlijk totaal geen waarde heeft mogen de burgers niet weigeren. Sterker nog ! De schulden die wij gezamenlijk aangaan dienen als afbetaling en zijn er louter en alleen om het systeem draaiende te houden.  Geen schuld zou betekenen einde systeem! Als we hieruit de conclusie kunnen opmaken dat de centrale overheden geld kunnen creëren uit het niets. Dan rijst vanzelf de vraag hoeveel geld is er dan wereldwijd in omloop? Terug naar het begin. Geld dat in omloop werd gebracht moest als onderpand goud of zilver hebben.  Tegenwoordig is geld niets anders dan een schuldbekentenis van een individu . Zodra jij je handtekening zet onder een schuldbekentenis wordt er nieuw geld gecreëerd.   In principe zijn de limieten hiermee eindeloos en dat is precies wat er de laatste 40 jaar gebeurd is.   In het tweede filmpje kun je vanaf 3:24 zien wat een storting van een eerste klant bij een net geopende bank ter grootte van € 1.111,12 uiteindelijk doet! Er is uiteindelijk een bedrag van € 100.000,- uit de hoge hoed getoverd. Wereldwijd wordt dit geld dus geschapen door het aangaan van schulden door haar burgers. En het meest frappante is  dat de banken rente rekenen over geld dat dus eigenlijk niet eens bestaat!  Maar het wordt nog erger. Terug naar de gemaakte afspraak na loskoppeling van de goudprijs in 1973. Er is toen een verhouding van 1:9 afgesproken en iedereen kan zien wat deze afspraak met geleend geld wereldwijd voor gevolgen heeft. Deze afspraak is inmiddels zo goed als overal verdwenen. En verhoudingen van 1:30 komen inmiddels voor. Samengevat komt het er op neer dat 95% van al het geld dat in omloop is gecreëerd is door schuldbekentenissen.  Terug naar het artikel  dat ik onlangs geschreven heb. LINK

Ik ben bang dat de gewone burger niet graag wil horen dat banken geld kunnen creëren uit het niets en dat ook daadwerkelijk veelvuldig doen en dat zij die het krediet van een land beheersen ook het beleid van een land bepalen en eigenlijk indirect de feitelijke regeringen van een land zijn. Uiteindelijk bepalen zij het lot van haar burgers. Over de macht van het kapitalisme gesproken……..EINDE DEEL 1 Ga HIER naar deel II

The More You Know The More You Realize You Don,t Know!

The More You Know The More You Realize You Don,t Know!

 

@Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

 APOLLOSOLARIS.COM

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

10 Comments

 1. Uitmuntend artikel! Ik kwam terecht op je site omdat ik in Google typte “stoppen met betalen”.

  Ik ben ook al een aantal jaar flink bezig met de waarheid te ontrafelen, en nou heb ik ’t gehad en had ik het (in sommige ogen) extreme idee om er gewoon mee te nokken. Ben blij dat ik niet de enige ben, vind je het goed als ik contact met je op zoek? Zou het fijn vinden om gedachtes uit te kunnen wisselen. Stuur me anders maar een mailtje, weet niet zeker of ik een notificatie krijg van deze website.

  • Beste,

   Fijn dat je de informatie die op mijn site staat gebruiken kunt. Gezien drukte heb ik helaas geen tijd om je persoonlijk bij te staan. Op mijn andere site frankbuijs.com staat veel informatie. Ga daar naar financieel nieuws en wellicht dat daar het een en ander staat dat je verder op weg kan helpen. Succes met alles! De brief die ik gebruik richting de geldverstrekker mag je natuurlijk gewoon gebruiken.

 2. HET BANKENSYSTEEM IN HET KORT | Spiegelbeeld

 3. When money drives most of the activity on the planet, it’s essential that we understand it. LINK

 4. Ik leg u deze Tweet nog een keertje uit. Ik maak er een kort verhaaltje van. Ga nadenken wat het verschil is tussen monopolygeld en het geld in uw portemonnee. Probeer daar een helder antwoord op te krijgen.


  Nu wil ik niet lullig doen maar er is een reële kans dat u het volgende denkt; Uhh……”Echt geld” kunnen we niet namaken?

  Bingo! Dat is het enige verschil. U krijgt een 10 met een griffel. Verder is er geen enkel verschil. Kort samengevat, bankdirecteuren en diegenen die de overheden besturen zijn kleine boefjes en waar horen kleine boefjes? Yip…in de zak van Sinterklaas. Want Sinterklaas Sinterklaas wie kent hem niet? P.s. Een kleine toelichting. Het kan zijn dat u denkt moet hier niet de zak van zwarte Piet staan? Uhhh NEE! Zwarte Piet is DE LUL net als u en Sinterklaas is de boef net als hier in het voorbeeld. Valt HET KWARTJE? Over Rusland, VS, Japan, BRICS en de dollar LINK


  Op de site in de eerder genoemde Tweet staat dit; Werken en gehoorzaam zijn

  Hoe is het mogelijk dat miljarden mensen zich laten leiden en misleiden door een kleine groep van machthebbers? Het antwoord is simpel: dit kan zolang miljarden zich in slaap laten sussen met voedsel, spelletjes en internet en niet door (willen) hebben dat ze gemanipuleerd worden om te doen wat de machthebbers willen, namelijk werken, consumeren en gehoorzaam zijn.

  Dat is niet helemaal juist en als u deze site leest weet u inmiddels wel hoe ver het allemaal gaat. Het gaat zo ver dat het geen zin had om dit alles aan de grote klok te hangen. Het bewustzijn moest eerst gaan stijgen en dan gaat het helemaal goed komen. De constatering klopt overigens wel maar er zit helaas wel wat meer achter. Ik spreek hierboven over boefjes terwijl sommigen van hen dingen doen die het daglicht niet kunnen verdragen maar toch spreek ik over boefjes. HIER staat een aardige blog over de echte grote boeven. Het mooie is wel dat deze boeven de aarde inmiddels verlaten hebben en zich over hebben gegeven aan HET LICHT. Kort door de bocht betekent dit dat het een kwestie van tijd is en de boefjes gaan heel langzaam begrijpen dat hun tijd erop zit. Geen haast komt echt goed.

  “GOD IS; I AM; WE ARE”
  “BE GOOD, BE LEGAL, TELL TRUTH”
  Love & Light ~Apollo

 5. Het gerucht verspreide zich snel en de houders komen dan massaal hun goud opeisen. Omdat het geld dat de bankier had uitgeleend niet allemaal door fysiek goud werd gedekt kon de bankier niet alles terug betalen en ging de bank failliet, dit te vergelijken met een huidige bank run.

  First, “why”? Why is there all of a sudden this rush by Holland, Belgium and Austria to follow Germany’s lead in asking for their gold back. The obvious answer is trust, or better said, lack of trust. LINK

  Na DIT vrije serieuze bericht plaats ik ook nog berichten die te maken hebben met het financiële systeem omdat dat de meesten mensen bezig houdt maar u gaat straks langzaam inzien dat dat eigenlijk niet zo heel veel zin heeft. Beetje zoals op het plaatje in de TWeet in DIT BERICHT.


  We Are Heading Toward A ‘Full-Scale Banking Crisis’ Planned by International Financial Elite LINK
  “GOD IS; I AM; WE ARE”
  “BE GOOD, BE LEGAL, TELL TRUTH”
  Love & Light ~Apollo

 6. Vandaag heb ik HIER een opmerking geplaatst en daar schrijf ik “Kan ik me wat bij voorstellen….”

  Voor diegenen die zich er niets bij voor kunnen stellen. Op zich is het interessant om te weten wie er achter de “Nieuwsbron” zitten. Of in vakjargon; Wie zijn de aandeelhouders. Op het moment dat u dat weet dan maakt dat een hoop duidelijk. Dat even als aanvullende info op het eerdere bericht. Rest volgt nog want de accu van mijn laptop is nu leeg en mijn eten is klaar…….Ciao!

 7. In de reactie van 13 oktober schrijf ik, Of in vakjargon; Wie zijn de aandeelhouders.

  Omdat het vakjargon betreft zal niet iedereen direct weten wat ermee bedoeld wordt vandaar deze kleine toelichting.

  “De aandeelhouders die een flinke vinger in de pap hebben in de energie-industrie, zijn ook eigenaar van de gevestigde media”. LINK

 8. YET THE INDIVIDUAL……..


Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: